„Proměna není budoucí událost, je to aktivní přítomnost!“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie

Podobné citáty

Jan Hus foto

„Zlo je trojího druhu: přítomné, minulé a budoucí.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: Betlémské poselství II. kázání na pátou neděli po Velikonocích, Prosebnou, 17. května 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947

Marsilius z Padovy foto
François de La  Rochefoucauld foto
Ignatij Brjančanikov foto

„Boží rozhodnutí jsou přítomná a působí ve všech událostech způsobených lidmi i démony.“

—  Ignatij Brjančanikov ruský pravoslavná svatá 1807 - 1867

Zdroj: [2012, Slovník křesťanských mystiků, Karmelitánské nakladatelství, 1, 666, 978-80-7195-198-8]

Anton Pavlovič Čechov foto
Wallace Stevens foto
Leopold von Ranke foto
Paulo Coelho foto
Francis Bacon (malíř) foto

„Města jsou příjemná pro život jen tehdy, když lidem dostatečně záleží na jejich proměně.“

—  Alexandros Washburn

Zdroj: [Mečíř, Aleš, Hlavní urbanista New Yorku: Město je naše, Metro, 2013, červen, 17, 8]

Norbert Wiener foto
Karl Jaspers foto

„Člověk dnes stojí před alternativami: zánik člověka, nebo jeho proměna.“

—  Karl Jaspers německý psychiatr a filozof 1883 - 1969

Originál: (en) Der denkende Mensch muß heute auf das Äußerste des totalen Untergangs, … Er steht heute vor der Alternative: entweder Untergang der Menschheit oder Wandlung des Menschen.
Zdroj: [Brose, Karl, 1996, Friedensphilosophie und Friedenserziehung: von Kant bis Adorno, Die Blaue Eule, 51, němčina]

Gaius Julius Caesar foto
Stefan Wyszyński foto

„Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně přispěj útěchou, radou, pomocí, srdcem.“

—  Stefan Wyszyński polský cardiinal 1901 - 1981

Zdroj: časopis Milujte se! XII. ročník č.47/2018, online http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2017-41.pdf

„Svět kolem nás se neproměnil k lepšímu, musíme být aktivní a musíme být slyšet.“

—  Jan Hamáček

https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-sledujte-projev-jana-hamacka-k-ceskym-diplomatum-zmini/r~240ba230a9d311e890620cc47ab5f122/

Související témata