„Ty rozumíš mně a já tobě, a v tom je ta naše bída.“

Poslední aktualizace 23. března 2021. Historie
Témata
bída
Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque133
německý spisovatel 1898 - 1970

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero foto
Oscar Wilde foto
Alois Rašín foto

„Po válce je bída a tak lidé chtějí socialismus, a když je socialismus tak je bída.“

—  Alois Rašín český československý politik, advokát, ekonom, novinář, politický vězeň a právník 1867 - 1923

John Zerzan foto
Alois Rašín foto

„Ono je to těžké. Kde hrozí bída, tam hrozí socialismus. A kde hrozí socialismus, tam hrozí bída.“

—  Alois Rašín český československý politik, advokát, ekonom, novinář, politický vězeň a právník 1867 - 1923

Herbert Louis Samuel foto
Valeriu Butulescu foto
John Knox foto

„Modlitba je usilovný a důvěrný hovor s Bohem, kterému sdělujeme všechny své bídy, jehož podporu a pomoc vzýváme a toužíme po ní v našich protivenstvích, a kterého velebíme a chválíme pro námi přijatá dobrodiní. Modlitba tedy obsahuje předložení našich starostí, touhu po Boží ochraně, a chválení Jeho velebného jména.“

—  John Knox skotský duchovní, spisovatel a historik 1514 - 1572

Originál: (en) Prayer is an earnest and familiar talking with God, to whom we declare all our miseries, whose support and help we implore and desire in our adversities, and whom we laud and praise for our benefits received. So that prayer contains the exposition of our sorrows, the desire of God's defence, and the praising of His magnificent name.
Zdroj: [Knox, John, British Reformers: Writings of John Knox, https://books.google.cz/books?id=Xv0QAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Presbyterian Board of Publication, Philadelphia, 1842, 456, 73, angličtina]

Jean Giono foto
Marcus Valerius Martialis foto
Citát „Jeho bída byla tak zoufalá, že snil o sebevraždě přejedením.“
Gabriel Laub foto
Matka Tereza foto

„Nešetřit je počátek bídy.“

— Neznámý autor

Originál: (la) NIHIL PARCERE EGESTATIS EST INITIUM.

„Nejchtivější má k bídě nejblíže.“

— Neznámý autor

Originál: (la) AVIDISSIMUS QUISQUE EST EGENO PROXIMUS.

Homér foto

„V bídě se rychleji stárne.“

—  Homér starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea

Titus Maccius Plautus foto
Seneca foto

„Veselá bída je pěkná věc.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Související témata