Herbert Louis Samuel citáty

Herbert Louis Samuel foto

23   95

Herbert Louis Samuel

Datum narození: 6. listopad 1870
Datum úmrtí: 2. únor 1963
Další jména: Samuel

Sir Herbert Louis Samuel byl britský politik a diplomat. Byl prvním britským vysokým komisařem v britské mandátní Palestině. Ve dvou funkčních obdobích rovněž zastával funkci ministra vnitra Spojeného království.

Citáty Herbert Louis Samuel


„Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník.“

„Člověka je možno poznat podle knih, které čte.“


„Pohodlí činí z lidí děti, obtíže z nich činí muže.“

„Kniha dobrá je poklad, kniha špatná je duch mučící.“

„Dobrota je nejkouzelnější mocí.“

„Člověk bez principů a bez vůle se podobá korábu bez kormidla a bez kompasu. Mění směr při každé proměně větru.“

„Nejdůležitější, čemu je se naučiti, je železná rezignace, fatalistický klidný názor na běh života, víra v pomíjejícnost všeho, nejen dobrého, ale i zlého, schopnost neoddávati se ani radosti ani žalu.“

„Pohodlí dělá z lidí děti, těžkosti z nich formují muže.“


„Hlavní tajemství, jak si zachovat veselost, jest nedovolovat, aby nás maličkosti znepokojovali, a zároveň umět si vážit těch drobných radostí, jenž nám osud poskytuje.“

„Práce je zákonem našeho bytí, je živým principem, pomocí kterého lidé a národy jdou vpřed.“

„Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru.“

„Charakterní člověk je poctivý v každém slově a v každém skutku.“


„Domov je pravou školou zdvořilosti, která má v ženě nejpraktičtějšího učitele.“

„Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru.“

„Bída s chudobou není totožná. Bída je následek příčin mravních, neřestí a lehkomyslnosti.“

„Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .