Homér citáty

 Homér foto

26   226

Homér

Datum narození: 750

Homér je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia. Jeho jméno se vykládalo jako „Rukojmí“ nebo častěji podle jeho domnělé slepoty ze spojení ὁ μὴ ὁρῶν - „nevidící“ jako „Slepý“. Krom obou eposů se mu také připisují tzv. Homérské hymny, směšnohrdinský epos Batrachomyomachia parodující Ilias, lyrické básně na oslavu antických božstev, epigramy a další zlomky.


„Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.“

„Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.“


„V mládí a kráse je zřídka moudrost.“

„Hodně mluvit a hodně říkat není totéž.“

„Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.“

„Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.“

„Není na světě nic slabšího než muž.“

„Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!“


„Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž.“

„Zbytečná skromnost chudému škodí.“

„V bídě se rychleji stárne.“

„Dulce et decorum est pro patria mori.
Je krásné a slušné zemřít pro svou vlast.“


„Nejsi jen tak někdo a hlavu nemáš jen tak...nezdá se, že jsi zlý neb nemoudrý člověk.“

„Veľa hovoriť a veľa povedať, nieje to isté.“

„Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.“

„Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .