Homér citáty

 Homér foto

26   234

Homér

Datum narození: 750

Homér je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia. Jeho jméno se vykládalo jako „Rukojmí“ nebo častěji podle jeho domnělé slepoty ze spojení ὁ μὴ ὁρῶν - „nevidící“ jako „Slepý“. Krom obou eposů se mu také připisují tzv. Homérské hymny, směšnohrdinský epos Batrachomyomachia parodující Ilias, lyrické básně na oslavu antických božstev, epigramy a další zlomky.

Citáty Homér


 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750


 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750


 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750


 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750 Homér foto
Homér26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.