„Být mrtvý je totéž jako být nenarozený – budu na tom stejně, jako jsem na tom byl v dobách Viléma Dobyvatele nebo dinosaurů nebo trilobitů. Není se čeho bát.“

Upravil Martin_K. Poslední aktualizace 5. dubna 2021. Historie
Richard Dawkins foto
Richard Dawkins9
anglický ethologist, evoluční biolog a autor 1941

Podobné citáty

Anton Tammsaare foto
Edmund Percival Hillary foto

„Doba se změnila a dnes jsou muži i ženy rovnoprávní. Čeho dokáží dosáhnout mužští kamarádi, to ženy mohou stejně tak.“

—  Edmund Percival Hillary novozelándský včelař a horolezec 1919 - 2008

Zdroj: [Messner, Reinhold, Reinhold Messner, Na vrcholu: Dějiny ženského horolezectví, Brána, Praha, 2011, 1, 280, Jaroslav Voříšek, 107, 978-80-7243-520-3]

Gilbert Keith Chesterton foto
Chris Guillebeau foto
Thurgood Marshall foto

„Dítě narozené černé matce ve státě, jako je Mississippi - narozené té nejhloupější, nejchudší, … má přesně stejná práva jako bílé dítě narozené nejbohatší osobě ve Spojených státech. Není to pravda, ale já napadnu každého, kdo řekne, že to není cíl, za který stojí pracovat.“

—  Thurgood Marshall přísedící soudce Nejvyššího soudu Spojených států 1908 - 1993

Originál: (en) A child born to a black mother in a state like Mississippi — born to the dumbest, poorest, … has exactly the same rights as a white baby born to the wealthiest person in the United States. It's not true, but I challenge anyone to say it is not a goal worth working for.
Zdroj: [Bruun, Erik A., Getzen, Robin, 2001, Home of the brave: America's tradition of freedom, liberty & tolerance, Barnes & Noble, 372]

Charles Spurgeon foto

„Mohli byste stejně tak očekávat, že vzbudíte mrtvé tím, že jim budete šeptat do uší, jako doufat, že spasíte duše tím, že jim budete kázat, nebylo-li by působení Ducha.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) You might as well expect to raise the dead by whispering in their ears, as hope to save souls by preaching to them, if it were not for the agency of the Spirit.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, The Necessity of the Spirit's Work: A Sermon (No. 251), delivered on Sabbath Morning, May 8th, 1859, http://www.spurgeon.org/sermons/0251.htm, 10.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Jean Cocteau foto

„Mrtvým zatlačujeme oči zlehka, stejně jemně otvíráme oči živým.“

—  Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

Václav Klaus foto

„Bát se covidu je srabácké, žijeme v bláznivé době, bojíme se víc lidí než virů.“

—  Václav Klaus politik, bývalý prezident České republiky 1941

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/klaus-bat-se-covidu-je-srabacke-zijeme-v-blaznive-dobe-bojim/r~b705f5ea5c2311ebb1110cc47ab5f122/

Filip Jícha foto
Arthur Schopenhauer foto
Jared Leto foto
Lady Gaga foto
Charles Dickens foto

„Užívejte si života. Mrtví budete dlouho.“

—  Charles Dickens anglický spisovatel a společenský kritik 1812 - 1870

Boris Leonidovič Pasternak foto
Alveda Kingová foto

„Potrat a rasismus jsou zlá dvojčata, narozená stejné lži. Kde teď rasismus skrývá svou tvář na veřejnosti, potrat dosáhl cílů, o kterých rasismus jen snil. Společně, potratáři ničí lidstvo jako celek a černou komunitu zejména..“

—  Alveda Kingová americká aktivistka za občanská práva 1951

Originál: (en) Abortion and racism are evil twins, born of the same lie. Where racism now hides its face in public, abortion is accomplishing the goals of which racism only once dreamed. Together, abortionists are destroying humanity at large and the black community in particular.


Zdroj: The abortionist’s eye is on us, washingtontimes.com, 2009-07-20, 2014-08-06, http://www.washingtontimes.com/news/2009/jul/20/the-abortionists-eye-is-on-us/?page=all
Ref: cs.wikiquote.org - Alveda Kingová / Výroky

Gabriel Laub foto

Související témata