„Když jsem viděl, že přemnozí nosívají s sebou vždy a všude ostatky a kosti různých světců, každý k své ochraně a ze své zvláštní zbožnosti, já jsem si zvolil Bibli, svou vyvolenou, za družku svého putování, abych ji nosil s sebou stále a všude po svém boku pohotově na svou ochranu a pro svou ustavičnou útěchu, i v protivenstvích. Za užitečnější věc jsem totiž uznal míti u sebe vždy slova a učení svatých proroků, Krista a apoštolů a evangelistů, nejspasitelněji ke všemu napomáhající a nejlahodněji se mnou rozmlouvající, než jejich kosti neb jiné takové neživé věci.“

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Tamtéž, s. 35.

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Matěj z Janova foto
Matěj z Janova13
český náboženský spisovatel, teolog a římskokatolický ducho… 1350 - 1393

Podobné citáty

Martin Luther foto
Eduard Bass foto
Peter Sellers foto
J. H. Krchovský foto
Jonathan Swift foto
Henry Morton Stanley foto
František Vladislav Hek foto
Jindřich Chalupecký foto

„Je to Bible, kterou jsem si od svého mládí zamiloval a nazýval svou přítelkyní a nevěstou, ano matkou krásného milování a poznání, bázně a svaté naděje.“

—  Matěj z Janova český náboženský spisovatel, teolog a římskokatolický duchovní 1350 - 1393

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Matěj z Janova. Výbor z Pravidel Starého a Nového zákona. Edd. Rudolf Schenk, Miloslav Kaňák. Praha 1954, s. 34.

Otakar Feistmantel foto
Martin Luther foto
Václav Budovec z Budova foto
Thomas Brooks foto

„Je pět věcí, které Bůh nikdy neprodá levně - Krista, pravdu, svou slávu, nebe, a jistotu [spásy].“

—  Thomas Brooks anglický puritánský 1608 - 1680

Originál: (en) There are five things that God will never sell at a cheap rate - Christ, truth, his honour, heaven, and assurance.
Zdroj: BROOKS, Thomas. Heaven on earth: a treatise on Christian assurance. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1982. ISBN 08-515-1356-5.

Demi Lovato foto
Søren Kierkegaard foto
Fritz Perls foto
Benjamin Franklin foto

„Domnívám se, že většinu svého neštěstí na sebe lidstvo uvalilo tím, že nesprávně posuzovalo hodnotu věcí.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Zdroj: Tony Buzan: Síla duchovní inteligence, Columbus, Praha 2002, ISBN 80-7249-131-8

Související témata