„V lásce je vždy něco ze šílenství. Avšak stejně tak v šílenství je vždycky něco z rozumu.“

Originál

There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 8. května 2022. Historie
Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche214
německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Podobné citáty

Gilbert Keith Chesterton foto
Stephen King foto
Jan Tománek foto

„Vrcholem šílenství je zdravý rozum.“

—  Jan Tománek český režisér a spisovatel 1978

Zdroj: https://www.databazeknih.cz/knihy/archa-knih-480996

Jonathan Littell foto

„Válka vede k trestné činnosti, k upuštění od obvyklých norem, k neuvěřitelné brutalitě a sadismu. Ale je to vždy kolektivní násilí, šílenství skupiny jako celku, nikoli šílenství jednoho člověka, jako Anders Breivik v Norsku. Vždycky existuje systém v zabíjení, administrativní organizace smrti.“

—  Jonathan Littell romanopisec 1967

Originál: (en) War leads to crime, to the abandonment of the usual norms, to incredible brutality and sadism. But it's always collective violence, the madness of a group as a whole, not the insanity of one individual such as Anders Breivik in Norway. There's always a system at work behind the killing, an administrative organization of death.
Zdroj: [Author Jonathan Littell on Syria: 'I'm Fundamentally a Pessimist', spiegel.de, 2012/07/13, 2013/03/18, http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/author-jonathan-littell-on-the-syrian-massacre-in-homs-a-844063.html]

André Gide foto
Citát „Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“
Albert Einstein foto
Henry Miller foto
Robert Graves foto
Edmondo De Amicis foto
Edgar Allan Poe foto
Baltasar Gracián foto

„Poznání bez řádu je šílenství.“

—  Baltasar Gracián španělský jezuita a barokní prozaik a filosof 1601 - 1658

Kenyon Cox foto

„Dekoratér nakažený šílenstvím.“

—  Kenyon Cox americký umělec 1856 - 1919

[(en) A decorator tainted with insanity.]
(o Gauguinovi)
Zdroj: [Brown, Miton Wolf, American painting: from the Armory Show to the depression, Princeton University Press, 1955, 54, anglicky]

„Optimismus dnes vypadá jako šílenství.“

—  Vladimír Dlouhý

Časopis Reflex č. 13 2020, str. 14

Leonardo Da Vinci foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Hněv je počátkem šílenství.“

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Seneca foto

„Hněv je krátké šílenství.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Ira furor brevis est.
Epistulae I,II,LXII

George Orwell foto

Související témata