„Vskutku se zdá, že teorie velkého třesku vyžaduje, aby náš vesmír vznikl doslova z ničeho, což je v příkrém rozporu s filosofickým názorem, že něco může vznikat pouze z něčeho jiného. Jenže nikdo neví, zda se příroda řídí naší filosofií…“

Jiří Grygar foto
Jiří Grygar15
český astronom 1936

Podobné citáty

Emil Páleš foto
Bertrand Russell foto

„Ve filosofii jde o to začít s něčím tak jednoduchým, až se zdá, že to nestojí za řeč, a skončit něčím tak paradoxním, že tomu nikdo nechce věřit.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

The point of philosophy is to start with something so simple as to seem not worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it.
Zdroj: Cit. u Barrow, Pí na nebesích.

Douglas Adams foto
Douglas Adams foto
Jiří Grygar foto
Václav Dušek foto

„Velký třesk - počátek vesmíru, nebo konec manželství.“

—  Václav Dušek český dramatik, překladatel, romanopisec a scénárista 1944

Aurelius Augustinus foto
Paulo Coelho foto
Henry David Thoreau foto
André Malraux foto
Alan Guth foto
Albert Einstein foto
Mihaly Csikszentmihalyi foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Konrad Adenauer foto
Søren Kierkegaard foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto

„Filosofie je svou povahou něco ezoterického, co není pro davy a z čeho se ani nedá pro davy něco uvařit: je filosofií jen tím, že je … přímo protikladem zdravého rozumu.“

—  Georg Wilhelm Friedrich Hegel německý filozof 1770 - 1831

Originál: (de) Die Philosophie ist ihrer Natur nach etwas esoterisches, für sich weder für den Pöbel gemacht, noch einer Zubereitung für den Pöbel fähig: sie ist nur dadurch Philosophie, daß sie dem Verstande… gerade entgegengesetzt ist.
Zdroj: Über das Wesen der philosophischen Kritik (1802), Jubiläumausgabe I/185.

Albert Einstein foto
Clive Staples Lewis foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“