„Vskutku se zdá, že teorie velkého třesku vyžaduje, aby náš vesmír vznikl doslova z ničeho, což je v příkrém rozporu s filosofickým názorem, že něco může vznikat pouze z něčeho jiného. Jenže nikdo neví, zda se příroda řídí naší filosofií…“

Upravil Martin_K. Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Jiří Grygar foto
Jiří Grygar15
český astronom 1936

Podobné citáty

Emil Páleš foto
Bertrand Russell foto

„Ve filosofii jde o to začít s něčím tak jednoduchým, až se zdá, že to nestojí za řeč, a skončit něčím tak paradoxním, že tomu nikdo nechce věřit.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

The point of philosophy is to start with something so simple as to seem not worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it.
Zdroj: Cit. u Barrow, Pí na nebesích.

Douglas Adams foto
Douglas Adams foto
Jiří Grygar foto

„Velký třesk - počátek vesmíru, nebo konec manželství.“

—  Václav Dušek český dramatik, překladatel, romanopisec a scénárista 1944

Aurelius Augustinus foto
Paulo Coelho foto
Henry David Thoreau foto
André Malraux foto
Alan Guth foto
Albert Einstein foto
Mihaly Csikszentmihalyi foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Konrad Adenauer foto
Søren Kierkegaard foto
Nikola Tesla foto

Související témata