„Co jeden muž nazývá Bohem, jiní to samé nazývají zákony fyziky.“

Originál

What one man calls God, another calls the laws of physics.

Poslední aktualizace 5. února 2021. Historie
Nikola Tesla foto
Nikola Tesla42
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Podobné citáty

Robin S. Sharma foto
Niall Horan foto
Dino Serge Pitigrilli foto
Epikúros ze Samu foto
Clive Staples Lewis foto
Teal Swan foto
Hou Hsiao-hsien foto

„… klasický film a digitál jsou nesouměřitelné věci - jeden je chemie a druhý fyzika.“

—  Hou Hsiao-hsien tchajwanský režisér, scénárista, producent a herec 1947

Zdroj: [Být přesný, Film a doba, 2017, 2, 52]

Steven Erikson foto
Arthur Schopenhauer foto
Jean Amrouche foto

„Obdivuhodné u něj bylo to, že si v něm fyzik a metafyzik zdaleka nevadili, že si své postupy navzájem nepletli, ale jeden o druhého se opírali.“

—  Jean Amrouche alžírský spisovatel, básník a novinář 1906 - 1962

o Saint-Exupérym
Zdroj: [Chevrier, Pierre, 1986, Sain-Exupéry, Vyšehrad, 1., 208]

Jack London foto
Paul Dirac foto
Adolf Hitler foto
John Flavel foto

„Zákon nás posílá ke Kristu, abychom jím byli ospravedlněni, a Kristus nás posílá k zákonu, abychom jím byli řízeni.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691

Originál: (en) The law sends us to Christ to be justified, and Christ sends us to the law to be regulated.
Zdroj: [Flavel, John, II, The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon, https://books.google.cz/books?id=yPdLAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, W. Baynes and son, London, 1820, 609, 271, angličtina]

Giovanni Bosco foto

„Aby bylo možno být v pokoji s Bohem a bližním, je třeba být nejprve v pokoji se sebou samým.“

—  Giovanni Bosco katolický kněz, světec, vychovatel a zakladatel a Salesiánů Dona Bosca 1815 - 1888

John Brown foto
Pythagoras foto

„Osamělý muž je buď bohem, nebo zvířetem.“

—  Pythagoras starověký řecký matematik a filozof -585 - -495 př. n. l.

Armand-Jean du Plessis de Richelieu foto

Související témata