Citáty o zákonech


Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Co jeden muž nazývá Bohem, jiní to samé nazývají zákony fyziky.“

Hans Christian Andersen foto
Hans Christian Andersen 21
dánský autor, pohádka spisovatel a básník 1805 – 1875
„Zlatý zákon lásky zní "miluj a budeš milován!".“


 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.“

Colleen McCullough foto
Colleen McCullough 8
australská spisovatelka 1937 – 2015
„Pták s trnem v hrudi se řídí neměnným zákonem; neví, co ho žene, aby se nabodl na trn a za zpěvu zemřel. V okamžiku, kdy mu trn vnikne do hrudi, neví, že ho čeká smrt. Jen zpívá a zpívá, dokud v něm pulsuje život. Když si bodáme trny do srdce my, víme to. Víme, co nás čeká. A přece nás to nezadrží.“

Auguste Rodin foto
Auguste Rodin 12
francouzský sochař 1840 – 1917
„Plocha a objem jsou zákony veškerého života a veškeré krásy.“

Gustave Courbet foto
Gustave Courbet 8
francouzský malíř 1819 – 1877
„Nesmělost je nejen v rozporu s přirozeností milenců, ale odporuje samotným přírodním zákonům lásky.“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí… Jsem připraven zaměstnat každého, ale každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píli do mých zemí… Mou zásadou je úplná svoboda vyznání; potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státního celku… Je-li opatřena služba státu, zákon přírody a společnosti, dostává-li se Nejvyšší bytosti úcty a modliteb, není důvodu, abyste se Vy, dočasní vládcové, míchali do jiných věcí. To je moje smýšlení; Vaše veličenstvo je zná; bojím se, že je nezměním nikdy.(v dopisu Marii Terezii o postoji k protestantům, 1777)“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Vždy mě dojme příklad malého hmyzu, například včel. Přírodní zákony nařizují, aby včely pracovaly společně, mají-li přežít. Výsledkem je jejich instinktivní smysl pro společnou odpovědnost. Nemají žádnou ústavu, policii, náboženství ani morální výcvik, ale díky své přirozenosti pracují věrně pospolu. Občas možná bojují, ale většinou žije celá kolonie ve vztahu spolupráce. Lidé na druhé straně mají ústavy, rozsáhlé právní systémy a policejní síly. Máme náboženství, pozoruhodnou inteligenci a srdce schopné milovat. Přesto však v praxi naše vynikající vlastnosti za tímto malým hmyzem zaostávají. V určitých směrech cítím, že jsem ubožejší než včely.“


Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Svoboda tisku! Máme tolik zákonů na ochranu svobody tisku, a ani jediný trochu spolehlivý zákon na ochranu lidí před tiskem.“

Antonio Cañizares Llovera foto
Antonio Cañizares Llovera 1
katolický kardinál 1945
„Tak jako se dnes omlouváme za otrokářství, budeme jednou prosit o odpuštění za interrupční zákony. “

Ludwig Feuerbach foto
Ludwig Feuerbach 16
německý filozof 1804 – 1872
„Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času.“

Richard Feynman foto
Richard Feynman 21
americký kvantový fyzik 1918 – 1988
„Fyzikální zákony platí i tam, kam jsme se ještě nedívali.“


Miroslav Holub foto
Miroslav Holub 6
český básník a lékař 1923 – 1998
„Boj proti blbosti se řídí 3 termodynamickým zákonem. Nedá se vyhrát, prohrát, remizovat, ale nesmí se z boje odejít.“

Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 75
americký básník a spisovatel 1920 – 1994
„Ale nemohli jste se dožadovat spravedlnosti, protože když nemáte prachy, zákon pro vás neplatí.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Bóh s vámi! A rač vám dáti odplatu věčnú, že jste mi mnoho dobrého činili… Také prosím, aby dobře živi byli a Boha poslúchali, jakož jste slýchali. Králové, mé milostivé paní, děkujte ode mne ze všeho dobrého, jež jest mi činila. Čeledi své pozdravte, i jiných věrných přátelóv, jichž nelze jest popsati. Prosím také všech, aby za mě Pána Boha prosili, u jehož svaté milosti skóře se shledámy s jeho svatú pomocí. Amen. Psán list v čakání odsúzenie na smrt v žaláři, v okovách, jež úfám, trpím pro Boží zákon. Pro Boha, nedajte hubiti dobrých kněží! Mistr Hus, v naději slúha Boží.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Patří k tajemným zákonům života, že nevinní nesou vinu za viníky.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 407 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .