Nikola Tesla citáty

Nikola Tesla foto

25   259

Nikola Tesla

Datum narození: 10. červenec 1856
Datum úmrtí: 7. leden 1943

Nikola Tesla byl americký vynálezce srbského původu, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud. Po předvedení bezdrátové telekomunikace v roce 1893 a po vítězství v tzv. „válce proudů“ proti Thomasi A. Edisonovi byl všeobecně respektován jako nejvýznamnější americký elektrotechnický inženýr. Jeho práce daly základ moderní elektrotechnice a mnoho jeho objevů mělo zásadní význam pro budoucnost.

Ve svých spisech se zmínil o jím předpokládaných dalekosáhlých důsledcích rozvoje elektrických zařízení, mezi které zařadil vznik celosvětové informační bezdrátové sítě pro přenos hlasu, textu a obrazu. Nikola Tesla, který byl sám prvním, kdo sestrojil a použil rádiové dálkové ovládání, předpokládal vývoj elektrotechniky směrem k umělé inteligenci. Tuto myšlenku rozvedl a předpokládal, že pokud lidstvo bude používat k válečným účelům převážně bojové stroje s umělou inteligencí, z jeho pohledu logicky časem přestane k válkám docházet úplně.

Přestože byl Tesla velmi plodný vynálezce, neměl výraznější podnikatelské schopnosti, či ambice, a často se kvůli svým experimentům a projektům zadlužoval. Měl také potíže s uznáváním svých patentů, přičemž se dostával do konfliktů s jinými vynálezci a podnikateli, především s Edisonem a s Marconim. Později se zabýval vizionářskými a v důsledku potenciálně převratnými, ale podle jeho sponzorů, především J. P. Morgana, málo výdělečnými projekty. Kvůli všem těmto faktorům se dostal do finančních problémů, uchýlil se do ústraní a zemřel poměrně chudý a zapomenutý.


„Kdyby se vaše nenávist dokázala proměnit v elektřinu, rozsvítila by celý svět.“

„Ze všech věcí na světě mám nejraději knížky.“


„Můj mozek je pouze příjemce, ve vesmíru je totiž jádro, které obsahuje všechy vědomosti, sílu a inspiraci. Do tajemství tohoto jádra jsem nepronikl, ale vím, že existují.“

„Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.“

„Současnost je jejich; budoucnost, pro kterou jsem opravdu pracoval, je moje.“

„Jedinec je efemérní, rasy a národy přijdou a za čas pominou, ale člověk zůstává.“

„Inovace je ten nejdůležitější produkt kreativního mozku muže. Ultimátním cílem je kompletní ovládnutí mysli našeho materiálního světa, a spojování lidské přirozenosti a lidských potřeb.“

„Toužíme po nových senzacích, které se nám ale brzy stanou lhostejnými. Včerejší zázraky jsou dnešními bežnými jevy.“


„Bude vytvořen přístroj, který nebude větší než hodinky a umožní lidem spojení s jakýmkoli telefonem na světě.“ 1909

„Naše ctnosti a nezdary jsou neoddělitelné, stejně jako síla a hmota. Když se oddělí, člověk už není a nebude.“

„Vědci dneška myslí hluboce, místo toho, aby mysleli jasně. Člověk musí být rozumný, aby myslel jasně, ale někdo může přemýšlet hluboce a být přitom dost šílený.“

„Život je a vždy zůstane neřešitelnou rovnicí, která ale zahrnuje známé faktory.“


„Je jasné, že některé planety obydlené nejsou. Ostatní ale ano, tam existuje život za všech podmínek a fázích pokroku.“

„Instinkt je něčím, co překonává znalosti. Máme nepochybně určitá jemnější vlákna, která nám umožňují vnímat pravdu, když logická dedukce nebo jakékoliv jiné úmyslné úsilí mozku je marné.“

„Nechme budoucnost rozhodnout o pravdě, nechme ji ohodnotit každou pravdu podle vykonané práce a dosáhnutých úspěchů.“

„Toužíme po nových pocitech, ale brzy jsme vůči nim lhostejní. Zázraky včerejška jsou dnes běžnými událostmi.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .