„Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé.“

— Bertrand Russell

Bertrand Russell foto
Bertrand Russell40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

Podobné citáty

Další