„Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé.“

Bertrand Russell foto
Bertrand Russell40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein foto
Reklama
Dale Carnegie foto
Oscar Wilde foto
André Malraux foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
Miloslav Fiala foto
Reklama
Maya Angelou foto
Clarence Darrow foto

„Jsem pevně přesvědčen, že člověk neodpovídá za své vlastní chování víc než nevzdělaný Indián. Tento Indián má však malou přednost v tom, že se dokonce ani nepovažuje za svobodného.“

—  Clarence Darrow americký právník a vedoucí člen American Civil Liberties Union 1857 - 1938
citováno z utf.mff.cuni.cz http://utf.mff.cuni.cz/seminare/texty/MystSvVl/MystSvVl.html

François de La  Rochefoucauld foto
John Green foto
Reklama
Michel De Montaigne foto
Zdeněk Troška foto
Will Durant foto
François de La  Rochefoucauld foto