„Těžko bojovat s přílišnou žádostivostí, neboť co chce, koupí si za duši.“

Hérakleitos foto
Hérakleitos62
před-sokratovský řecký filozof -535

Podobné citáty

Bahá'u'lláh foto
Josef Bryks foto

„Za dobro a obětavost pro člověka jsem nevinně už přes devět let v žaláři a zklamání jsem se dožil v přílišném přeceňování české duše.“

—  Josef Bryks československý voják, účastník protinacistického odboje a oběť komunistického teroru 1916 - 1957
Source: [Navara, Luděk, Josef Bryks chtěl do Anglie, zemřel v Jáchymově, zpravy.idnes.cz, 2012-01-03, 2006-02-13, http://zpravy.idnes.cz/josef-bryks-chtel-do-anglie-zemrel-v-jachymove-f4a-/domaci.aspx?c=A060210_164902_domaci_ton]

Albius Tibullus foto
John Bunyan foto

„Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688
O modlitbě, (en) Pray often; for prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge for Satan. Source: [Bunyan, John, 1873, The complete works of John Bunyan, Bradley, Garretson & Co., 80, angličtina]

Theodore Dreiser foto
Rainer Maria Rilke foto
Witold Gombrowicz foto
Romain Gary foto

„Opravdová tragédie Fausta není v tom že prodal svou duši ďáblu. Opravdová tragédie Fausta je, že není nikdo kdo by si koupil vaší duši.“

—  Romain Gary, kniha Dílo:Příslib úsvitu
Příslib úsvitu, (en) La véritable tragédie de Faust, ce n'est pas qu'il ait vendu son âme au diable. La véritable tragédie, c'est qu'il n'y a personne pour vous acheter votre âme. Source: La Promesse de l'aube (1960), Romain Gary, éd. Gallimard, coll. Folio, 1973 (ISBN 2-07-036373-2), p. 132

Henry David Thoreau foto
Karel Čapek foto
Alois Jirásek foto
Ruth St-Denis foto
František Saleský foto
Bahá'u'lláh foto
Epiktétos foto
Franz Kafka foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x