„Člověk musí denně sám sebe přesvědčovat o tom, že toho druhého miluje. Kdyby ho o tom přesvědčoval ten druhý, nikdy by ho nemiloval.“

Poslední aktualizace 17. ledna 2016. Historie
Alphonse Daudet foto
Alphonse Daudet14
francouzský romanopisec 1840 - 1897

Podobné citáty

Epiktétos foto
Irving Wallace foto
Richard Baxter foto

„Bůh nikoho nespasil proto, že je kazatel, ani proto, že je schopný kazatel; ale protože je ospravedlněný, posvěcený člověk a tedy věrný v díle svého Pána. Dbejte tedy na prvním místě sami na sebe, abyste byli tím, o čem přesvědčujete ostatní, aby byli, a věřili tomu, o čem přesvědčujete ostatní, aby věřili, a srdečně přijali Spasitele, kterého jim nabízíte.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) God never saved any man for being a preacher, nor because he was an able preacher; but because he was a justified, sanctified man, and consequently faithful in his Master’s work. Take heed, therefore, to yourselves first, that you be that which you persuade your hearers to be, and believe that which you persuade them to believe, and heartily entertain that Savior whom you offer to them.
Zdroj: Ibid., s. 92.

Arturo Toscanini foto
John Galsworthy foto
Karel Hynek Mácha foto
Jandy Nelson foto
Citát „Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.“
Friedrich Von Bodenstedt foto
François de La  Rochefoucauld foto
Alexander Pope foto
François de La  Rochefoucauld foto
George Eliot foto

„Člověk má právo milovat, nikoliv si činit právo na druhého.“

—  George Eliot anglická spisovatelka, novinářka a překladatelka 1819 - 1880

Buddha foto

Související témata