„Když Francouzská revoluce popravila krále, nepopravila královskou hodnost, nýbrž modernost. Byla to modernost, která popravila jinou modernost. Když se král stal kupcem, musel se najít ještě schopnější kupec. A když se stal filosofem, bylo třeba najít ještě většího filosofa. A nastolila se spravedlnost.“

Zdroj: [Politika posedlá nebem, radiovaticana.cz, 2017-06-04, 2017-06-10, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25835]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Charles Péguy foto
Charles Péguy4
francouzský básník, esejista a editor 1873 - 1914

Podobné citáty

Gabriel Laub foto
Stanislav Kostka Neumann foto

„Socialismus není negace liberalismu, nýbrž naopak jeho moderní, hlubší a správnější forma, která se stala nutnou ihned, jakmile se poznalo, že svoboda bez sociální a hospodářské spravedlnosti jest pro kočku.“

—  Stanislav Kostka Neumann český anarchista, básník, esperantista, literární kritik, novinář, politický spisovatel, překladatel, spisovatel a výtv… 1875 - 1947

Zdroj: [Neuman, Stanislav Kostka, Stati a projevy. III. 1908-1911, http://ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/spisy-satnislava-k-neumanna/222-stati-a-projevy-iii, Odeon, 1969, Praha, 1, 543, „Sociální román" z roku 1911, článek, 432, cnb000424518]

Immanuel Kant foto
Juan Prim foto

„Najít v Evropě demokratického krále je právě tak těžké jako najít ateistu v nebi.“

—  Juan Prim 1814 - 1870

Zdroj: [Chalupa, Jiří, 2016, Dějiny Španělska, Nakladatelství Lidové noviny, 366, 978-80-7422-525-3]

Oscar Wilde foto

„V posledních letech Palacios nastolil vysoce moderní témata, jako je použití skla a oceli a expresivní formy.“

—  José Luis Íñiguez de Onzoño 1927

Originál: (es) En sus últimos años, Palacios planteó temas de gran modernidad, como el uso del vidrio y el acero y las formas expresivas.
Zdroj: [Arte en la caja fuerte, elpais, 2011-09-12, 2021-01-09, https://elpais.com/diario/2011/09/12/madrid/1315826659_850215.html]

Josef Čapek foto
Tomáš Sedláček foto

„Ekonomie je víra jako každá jiná. Podle mě je jedním z největších projevů rouhání moderní doby přesvědčení, že něco nevychází z víry. Že je něco naprosto reálné, pravdivé.“

—  Tomáš Sedláček Český ekonom a vysokoškolský pedagog 1977

Zdroj: [Sedláček rozebírá ekonomické fetiše. Navazuje na úspěšný debut Ekonomie dobra a zla, 2012-04-11, 2013-04-05, http://art.ihned.cz/knihy/c1-55371560-sedlackovy-ekonomicke-fetise]

Ireneusz Krzemiński foto

„Antisemitismus nového a starého typu není nic jiného než antisemitismus moderní a tradiční.“

—  Ireneusz Krzemiński polský sociolog 1949

Originál: (pl) Antysemityzm nowego i starego typu to nic innego, jak antysemityzm nowoczesny i tradycyjny.
Zdroj: [Polski antysemityzm bez Żydów, polskieradio.pl, 2013-09-23, 2015-10-27, http://www.polskieradio.pl/13/1691/Artykul/939093,Polski-antysemityzm-bez-Zydow]

Josef Čapek foto

„"Moderní člověk" = moderní primitiv.“

—  Josef Čapek český malíř a spisovatel 1887 - 1945

Josef Stalin foto
Madonna foto
Karl Farkas foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Gabriel Laub foto
Bertrand Russell foto

„Moderní humor, to je někdy skrývané zoufalství.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

David Navara foto
Christian Morgenstern foto

„Praha se stala jedním z mých nejoblíbenějších měst ještě předtím, než nás všechny Sametová revoluce přesvědčila, že Platónův král-filozof nemusí zůstat jen utopickou ideou.“

—  Cem Mansur 1957

Zdroj: [Turecká národní filharmonie mládeže s obdivovatelem české kultury Cemem Mansurem míří do Prahy, casopisharmonie.cz, 2015-08-03, 2016-06-08, http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/turecka-narodni-filharmonie-mladeze-s-obdivovatelem-ceske-kultury-cemem-mansurem-miri-do-prahy.html]

Související témata