Citáty o spravedlnosti


Jiří Wolker foto
Jiří Wolker 25
český básník 1900 – 1924
„Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, a pro spravedlnost jenom šel se bít. Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24 let.“ Epitaf

„Máte jen dvě možnosti, buď chcete spravedlnost, nebo chcete být advokát.“


Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Někdy prší na spravedlivé. Tomu věřím.
Někdy prší na nespravedlivé. I tomu věřím.
Ale já taky věřím tomu, že někdy prostě jenom prší.
A nijak s tím nesouvisejí Bůh, spravedlnost ani víra.
- citát z knížky
Slova, která jsem si přál napsat sám“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 72
indický politik 1869 – 1948
„Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.“

 Ulpianus foto
Ulpianus 21
římský právník 170 – 228
„Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému co mu patří.“

Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre 9
francouzský politik 1758 – 1794
„Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.“


 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.“

Arnošt Kolman 1
český akademik, filozof, matematik a politický spisovatel 1892 – 1979
„Oznamuji Vám, že vystupuji z KSSS... Dospěl jsem k pevnému přesvědčení, že mé setrvání v řadách KSSS by bylo zradou ideálů sociální spravedlnosti, humanismu a vybudování nové, dokonalejší společnosti, jichž jsem se snažil dosáhnout, přes všechny své chyby a omyly. V Otevřeném dopise 22. 9. 1976“

Richard Bach foto
Richard Bach 25
americký duchovní spisovatel 1936
„Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly... Kdybych neměl tyto problémy, měl bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu.“

 Archelaos foto
Archelaos 1
vůdce Samaria, Judeji a Idumea -23 – 18 n. l.
„Spravedlnost ani nespravedlnost není od přírody.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Kdo vymyslel heslo "spravedlnost vítězí“ bojovník za spravedlnost nebo vítěz?

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“

 Benedikt XVI. foto
Benedikt XVI. 8
katolický papež, nyní emeritní 1927
„Etické hodnocení církve ohledně rozvodu a potratu je jasné a dobře známé: jedná se o vážná pochybení, která porušují lidskou důstojnost, vyvolávají hlubokou nespravedlnost v lidských a sociálních vztazích a urážejí samotného Boha, který je garantem manželského svazku a autorem života. “

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„NENÍ SPRAVEDLNOST. JSEM JEN JÁ.“ Smrť

Obrázky s citáty o spravedlnosti

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .