Citáty o spravedlnosti

Sbírka citátů na téma spravedlnost, lidskost, lidé, život.

Nejlepší citáty o spravedlnosti

Marina Ivanovna Cvetajev foto
Sun Tzu foto
Martin Luther King foto

„Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Gabriel Laub foto

„Kdo vymyslel heslo "spravedlnost vítězí“

—  Gabriel Laub český esejista a novinář 1928 - 1998

bojovník za spravedlnost nebo vítěz?

Seneca foto
Bolek Polívka foto

„Já jsem soudce, ode mě spravedlnost nečekejte!“

—  Bolek Polívka český herec, mim, dramatik a scenárista 1949

Tomáš Akvinský foto

„Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.“

—  Tomáš Akvinský italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 - 1274

Che Guevara foto
Martin Luther King foto

„Nespravedlnost kdekoli je všude hrozbou pro spravedlnost.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Všechny citáty o spravedlnosti

Celkem 241 citátů o spravedlnosti, filtrovat:

Jean de La Bruyere foto
Mahátma Gándhí foto
Pierre Joseph Proudhon foto
Citát „Už jsme se nějak smířili s tím, že je spravedlnost slepá. Mnohdy to ale vypadá, že ona je navíc i hluchá.“
Lech Przeczek foto
Oliver Goldsmith foto
Marcus Aurelius foto
Richard Bach foto
Blaise Pascal foto

„Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranie.“

—  Blaise Pascal francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 - 1662

Marcus Tullius Cicero foto

„Podstatou rovnosti je spravedlnost.“

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Jean de La Bruyere foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Blaise Pascal foto
Karel May foto
John Ruskin foto
Immanuel Kant foto
Maximilien Robespierre foto
Jean Paul Sartre foto

„Spravedlnost je lidská záležitost. Nepotřebuji žádného boha, aby mne o ní poučoval.“

—  Jean Paul Sartre francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisů a literární kri… 1905 - 1980

Jiří Wolker foto
Seneca foto

„Je třeba, abys byl spravedlivý zadarmo a aby pro tebe žádná odměna za spravedlivost nebyla větší, než že jsi spravedlivý.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Zdroj: [Citáty a postřehy, Výběr Reader’s Digest, 1210-7077, červenec, 2004, 21]

Lao-c' foto
Albert Camus foto
Robert Fulghum foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří.“
Suum cuique.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Varianta: Každému, co mu patří.

Winston Churchill foto
Xenofón foto
Citát „Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí.“
Georg Christoph Lichtenberg foto
Citát „Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost.“
Mary Wollstonecraft foto
Ulpianus foto
Theodore Roosevelt foto

„Jestli mám volit mezi spravedlností a mírem volím spravedlnost.“

—  Theodore Roosevelt americký politik, 26. prezident Spojených států 1858 - 1919

Originál: (en) If I must choose between peace and righteousness, I choose righteousnes.

Arthur Schopenhauer foto
Denis Diderot foto
Desmond Tutu foto
Jean Jacques Rousseau foto
François de La  Rochefoucauld foto
Josef Čapek foto
Seneca foto
Archelaos foto

„Spravedlnost ani nespravedlnost není od přírody.“

—  Archelaos vůdce Samaria, Judeji a Idumea -23 - 18 př. n. l.

Zarathuštra foto
Ferdinand I. Dobrotivý foto
Jan Nepomucký foto
William Shakespeare foto
Emil Vachek foto
Chammurapi foto
Léon Degrelle foto
Dante Alighieri foto
François de La  Rochefoucauld foto
Gustave Flaubert foto
Terry Pratchett foto

„NENÍ SPRAVEDLNOST. JSEM JEN JÁ.“

—  Terry Pratchett anglický spisovatel 1948 - 2015

Smrť

Nelson Mandela foto

„Boj proti chudobě není gestem charity. Je to projev spravedlnosti.“

—  Nelson Mandela bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti apartheidu 1918 - 2013

William Faulkner foto
Blaise Pascal foto
George Bernard Shaw foto
Honoré De Balzac foto
François de La  Rochefoucauld foto
Frank Herbert foto
Albert Einstein foto
Henry David Thoreau foto
Bob Marley foto

„Moje budoucnost je spravedlnost.“

—  Bob Marley jamajský zpěvák, skladatel, hudebník 1945 - 1981

„Spravedlnost - ochránce poctivých, karatelka provinilých, strážkyně obecné veřejnosti.“

— Neznámý autor

nápis na Novoměstské radnice v Praze z r.1806

Citát „Má-li být toto spravedlnost, půjdu domů a spálím své právnické knihy.“
William Murray Mansfield foto
Muhammad Ali foto
Démokritos foto

„Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Martin Luther King foto
Adolf Hitler foto
Friedrich Schiller foto

„Hlas většiny není žádným důkazem spravedlnosti.“

—  Friedrich Schiller německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Ezop foto
Blaise Pascal foto

„Náklonnost nebo nenávist kreslí spravedlnost k nepoznání.“

—  Blaise Pascal francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 - 1662

Crispus Caius Sallustius foto
Stefan Zweig foto

„Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.“

—  Stefan Zweig rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 - 1942

Maximilien Robespierre foto

„Teror není nic jiného než okamžitá, přísná a nepřizpůsobivá spravedlnost.“

—  Maximilien Robespierre francouzský politik 1758 - 1794

Zdroj: [Eliášová, Dominika, 5 krvavých střepin Velké francouzské revoluce, History revue, 2009, únor, 2, 25]

Marina Ivanovna Cvetajev foto
Gabriel Laub foto
François de La  Rochefoucauld foto
Logan Pearsall Smith foto
Mikuláš Kroupa foto
Ježíš Kristus foto
Aristoteles foto

„Dokonalý člověk je nejlepší z živočichů, pokud je ale oddělen od zákona a spravedlnosti, je nejhorší ze zvířat.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Přisuzované

Charles Spurgeon foto

„Učení o svobodné vůli – co dělá? Zvelebuje člověka jako Boha. Prohlašuje Boží záměry za nic, protože nemohou být vykonány, jestliže lidé nechtějí. Činí z Boží vůle čekajícího služebníka vůle člověka, a celou smlouvu milosti závislou na lidském skutku. Popírajíc vyvolení pro nespravedlnost, považuje Boha za dlužníka hříšníků.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) Free-will doctrine-what does it do? It magnifies man into God. It declares God's purposes a nullity, since they cannot be carried out unless men are willing. It makes God's will a waiting servant to the will of man, and the whole covenant of grace dependent on human action. Denying election on the ground of injustice, it holds God to be a debtor to sinners.

Franz Werfel foto

„Jako jen v nebi je láska a na zemi utrpení, jen v pekle je spravedlnost.“

—  Franz Werfel český spisovatel 1890 - 1945

Zdroj: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2014-03-18, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/3153-vyhledavani/?searchType=date&kMonth=09&kDay=10&display=1277]

Gaius Titus Petronius foto

„Pohleď, kolik nespravedlností a násilí se stává zvyklostmi.“

—  Gaius Titus Petronius římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 - 66

„Většina lidstva dnes postrádá synchronii Jednoty mezi Stvořením uvnitř a vně. Tato disharmonie je zárodkem nemocí, mentální lability a narušených modelů chování. Pokud lidstvo strádá díky vnitřním bojům mezi hvězdami uvnitř svých těl, což jsou „hvězdné války“, nemůže ve světě existovat mír, spravedlnost, svoboda ani radost! Nemoc je válka uvnitř. Závislost způsobuje vnitřní otroctví. Smutek znamená stagnaci ducha. Místo čistého a harmonického toku krve dochází k blokádám, které se projevují formou bolesti, otoků (včetně obezity), cyst, tumorů, kamenů, podezíravosti, nejistoty, strachu, žárlivosti, nenávisti, zloby atd. Místo toho, aby se světové problémy řešily nastolením skutečného zdraví - odstraněním vnitřního haraburdí, vytvářejí se metody, jak dokázat „žít“ se znečištěním. Upřednostňuje se „syndrom problému“, což je pro nás pohodlné. Proto věda a technika současného systému používá energii z umělých zdrojů, takže naše těla, mysl ani emoce nemohou být vyživovány čistou potravou, potřebnou k tomu, aby se systém udržoval stabilní a zdravý. Vykořisťovat a ovládat slabé tělo, mysl a emoce je totiž pro centralizovaný systém mnohem snazší. Tato kontrola vznikla v rámci monopolizace: půdy - prostřednictvím komercionalizovaného zemědělství („sklízení úrody peněz“); těla - prostřednictvím podřadné, nekvalitní stravy; mysli - prostřednictvím vzdělání, vědy, médií, politiky a zájmů založených na penězích; ducha - manipulací atmosférických podmínek, pomocí mikrovln, strachu, vnucováním politicky navržených zákonů a „náboženství“. Díky špatné kvalitě krve mysl přestala být schopná rozlišovat, co je správné a co ne. Dobro není dobré, pokud tělo musí záviset na „správném“ organizování nesprávného způsobu stravování a léčení. Podřízením se falešné víře lze ducha vtáhnout do syndikáty řízeného světa. Pod kontrolou kurupční, centralizované vlády může být „dobro“ dobré jedině, pokud lze člověka obvinit ze špatnosti. Syndikáty vnucené zákony se proto starají o to, aby zlo převládalo, a „dobrota“ státu mohla pokračovat. Odtud pochází myšlenka pěstovat nemoci podáváním léků, které umožňují „žít“ s nemocí. Proto jsou vězení semeniště zločinu - pomáhají justičnímu systému udržet se u moci. Jestliže naše „svoboda“ a „práva“ vycházejí z politicky motivovaných zákonů, umožňuje to udržovat masy v mezích omezení, která na sebe lidé dobrovolně sami uvalili. S takovou můžeme neustále bránit hranice vyvoláváním „mírových“ válek!“

—  Roy Littlesun Stařešina kmene Hopi 1934

kniha Revoluce Jednoho srdce

Gilbert Keith Chesterton foto
Publius Terentius Afer foto

„Jak mnoho nespravedlností a nepravostí se stává zvyklostmi.“

—  Publius Terentius Afer římský komediální dramatik -185 - -159 př. n. l.

Blaise Pascal foto
Albert Camus foto
Karel Schwarzenberg foto