„Na světě není absolutně nikdo, kdo ti může řict že něco nedokážeš. Ty jsi na světě jediná osoba, která si může určovat limity.“

— Andrew Biersack, There is absolutely on one in the world that can tell you that you can't do something. You are the only person that can set that limitions...

Andrew Biersack foto
Andrew Biersack14
americký zpěvák 1990

Podobné citáty

Další