„Na světě není absolutně nikdo, kdo ti může řict že něco nedokážeš. Ty jsi na světě jediná osoba, která si může určovat limity.“

— Andrew Biersack, There is absolutely on one in the world that can tell you that you can't do something. You are the only person that can set that limitions...

Andrew Biersack foto
Andrew Biersack14
americký zpěvák 1990
Reklama

Podobné citáty

Karl Heinrich Waggerl foto
Reklama
Jan Karafiát foto
Otto František Babler foto
Nicolas Chamfort foto
Gotthold Ephraim Lessing foto
Reklama
Horace Walpole foto
Bjornstjerne Bjornson foto
 Novalis foto

„Měním-li se, mění se svět.“

—  Novalis německý spisovatel 1772 - 1801

Immanuel Kant foto
Reklama
Karl Heinrich Waggerl foto
Vladimír Škutina foto
Arthur Schopenhauer foto
Jacob Robert Oppenheimer foto

„Nyní se stávám Smrtí, ničitelem světů.“

— Jacob Robert Oppenheimer americký teoretický fyzik a profesor fyziky 1904 - 1967

Další