„Hudba je vyšší zjevení jako veškerá moudrost a filozofie.“

Originál

Musik höhere Offenbarung ist als alle Weisheit und Philosophie.

http://books.google.com/books?id=W2k6AAAAcAAJ&q=%22Musik+h%C3%B6here+Offenbarung+ist+als+alle+Weisheit+und+Philosophie%22&pg=PA193#v=onepage

Převzato z Wikiquote. Upravil Eszter Kissová. Poslední aktualizace 26. května 2022. Historie
Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven23
německý hudební skladatel 1770 - 1827

Podobné citáty

Gerhard Ludwig Müller foto
Pavel Josef Šafařík foto
Petr Iljič Čajkovskij foto
Dante Alighieri foto
Ladislav Klíma foto
Lao-c' foto
Platón foto

„Veškeré vědění oddělené od spravedlnosti není moudrost, ale lest.“

—  Platón klasický řecký filozof -427 - -347 př. n. l.

Zdroj: Dialogy, Gorgias

Arthur Conan Doyle foto
Otto František Babler foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Báb foto

„Zjevení Skutečnosti božské s utajením jejím totožné věčně bylo a jest a utajení její zas totožné se zjevením jejím. „Zjevením Božím“ myšlen jest Strom Pravdy božské, který nikoho jiného nežli Jeho neoznačuje, a jest to právě tento Strom božský, jenž Posly pozvedával, pozvedává a pozvedávati bude a Písma zjevoval, zjevuje a vždy zjevovati bude. Od věčnosti po věčnost tento Strom Pravdy božské sloužil a vždy sloužiti bude jako trůn zjevení a utajení Boha mezi stvořeními Jeho a ve věku každém projeven jest skrze kohožkoliv, kdož Jemu se zlíbí.
V době zjevení Koránu On sílu Svou nesrovnatelnou prostřednictvím příchodu Muḥammada potvrdil a u příležitosti zjevení Bayánu moc svou svrchovanou prostřednictvím objevení se Bodu Bayánu projevil, a až Ten, Kohož Bůh projeví, zazáří, skrze Něj pravdu Víry Své uhájí, jak se Mu zlíbí, čímžkoliv se Mu zlíbí a pro cožkoliv se Mu zlíbí. On s věcmi všemi jest, leč s Ním nic není. On uvnitř věci žádné, ni nad ní, ni vedle ní není. Jakážkoliv zmínka o tom, že On na trůně usazen jest, znamená, že Zmocněnec Zjevení Jeho na stolci všepřesahující pravomoci usazen jest…
On věčně existoval a navěky nadále existovati bude. On pro lidi všechny nevyzpytatelným byl, jest a vždy bude, ježto všichni krom Něj skrze moc příkazu Jeho stvořeni vždy byli a vždy budou. On povznesen nad zmínku či chválu veškerou jest a posvěcen nad každé slovo pochvaly či srovnání každé. Žádná věc stvořená Jej nepochopí, zatímco On vpravdě věci všechny chápe. A když řečeno jest: „žádná věc stvořená Jej nepochopí“, toto vztahuje se na Zrcadlo Zjevení Jeho, tedy na Toho, Kohož Bůh projeví. Vskutku, příliš vznešený a povznesený On jest, by se o Něm kdožkoliv nepřímo zmiňovati mohl.
Báb
II, 8.
Výňatky z perského Bayánu“

—  Báb 1819 - 1850

Erasmus Rotterdamský foto

„Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost.“

—  Erasmus Rotterdamský nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536

Otto z Freisingu foto

„Veškerá lidská moc a moudrost, zrozené na Východě, se začaly dovršovat na Západě.“

—  Otto z Freisingu rakouský středověký kronikář 1109 - 1158

Zdroj: [Le Goff, Jacques, 2005, Kultura středověké Evropy, Vyšehrad, Praha, 2, 702, 80-7021-808-8, 243]

Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Adyashanti foto
François de La  Rochefoucauld foto
John Owen foto
Marco Polo foto
Charles Spurgeon foto

„Mám malou důvěru v ty osoby, které hovoří o tom, že dostávají přímá zjevení od Pána, jako by se On zjevil jinak než v a skrze evangelium. Jeho Slovo je tak plné, tak dokonalé, že to, aby Bůh dával jakákoliv nová zjevení je pro mě zcela zbytečné. Činit tak by bylo potupit dokonalost toho Slova.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) I have little confidence in those persons who speak of, as though he appeared otherwise than by and through the gospel. His Word is so full, so perfect, that for God to make any fresh revelation to you or me is quite needless. To do so would be to put a dishonour upon the perfection of that Word.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, Beauty for Ashes: A Sermon (No. 3336), published on Thursday, January 9, 1913, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons59.ii.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Související témata