„Filozofie je láskyplné zacházení s moudrostí.“

Dante Alighieri foto
Dante Alighieri30
italský básník 1265 - 1321

Podobné citáty

John Charles Ryle foto

„Věřím, že potřeba naší doby není více „otevřeného“ zacházení s Biblí, ale více „uctivého“ zacházení, více pokory, více trpělivého zkoumání a více modlitby.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900
(en) I believe that the want of our age is not more "free" handling of the Bible, but more "reverent" handling, more humility, more patient study, and more prayer. Source: [Ryle, John Charles, 1, Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. John., https://books.google.cz/books?id=TpMXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Robert Carter & Brothers, New York, 1874, 422, ix., angličtina]

Joy Fielding foto
Mahátma Gándhí foto
Edmondo De Amicis foto
Jan Sobotka foto
Simon Singh foto
Kim Novák foto

„Jak z hlediska humanitárního, tak i na ochranu křesťanské morálky protestuje Svatý stolec proti nelidskému zacházení se Židy a tímto prohlášením k ministrovi zahraničí žádá vládu, aby se vší rozhodností zakročila.“

—  Angelo Rotta italský diplomat 1872 - 1965
telefonický protest nuncia Rotty u ministra zahraničí maďarské vlády z 10. listopadu 1944 Source: Pierre Blet: Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2001, ISBN 80-7266-082-9, str. 220

Ray Bradbury foto
Fustel de Coulanges foto

„Existuje filozofie a existují dějiny, neexistuje však filozofie dějin.“

—  Fustel de Coulanges francouzský historik 1830 - 1889
Source: [Le Goff, Jacques, 2007, Paměť a dějiny, Argo, 160, 978-80-7203-862-6]

Friedrich Schlegel foto

„Zkoumání všech zdrojů ve filozofii nás vede k sebenazírání jako nejjistějšímu východisku filozofie.“

—  Friedrich Schlegel německý filozof, literární historik a kritik 1772 - 1829
Source: [Moser, Friedhelm, Malá filozofie pro nefilozofy, Levné knihy, 2010, 978-80-7309-865-0, 13]

Karel Vorovka foto

„Bystré myšlenkové proudy americké filozofie pohnou mnohou stojatou vodou ve filozofii.“

—  Karel Vorovka český matematik a spisovatel 1879 - 1929
Source: [Lukavec, Jan, Putna, Martin C.: Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (in LtN), iliteratura.cz, 2010-05-21, 2011-02-13, http://www.iliteratura.cz/Clanek/26383/putna-martin-c-obrazy-z-kulturnich-dejin-americke-religiozity-in-ltn]

François de La  Rochefoucauld foto
Valeriu Butulescu foto
Francis Bacon foto
Étienne Bonnot De Condillac foto
Samuel Taylor Coleridge foto

„Filozofie je věda všech věd.“

—  Samuel Taylor Coleridge anglický básník, literární kritik a filozof 1772 - 1834

Émile Picard foto

„Matematika velmi koketuje s filozofií.“

—  Émile Picard francouzský matematik 1856 - 1941
Les mathématiques sont en grande coquetterie avec la philosophie. 1897 Source: [Striuk, Dirk Jan, 1987, A concise history of mathematics, 190, en, 0-486-60255-9]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x