Dante Alighieri citáty

Dante Alighieri foto

28   2209

Dante Alighieri

Datum narození: 14. květen 1265
Datum úmrtí: 13. listopad 1321

Dante Alighieri byl jeden z nejvýznamnějších italských básníků, významně však přispěl také k vývoji jazykovědy a italského jazyka a k vývoji politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie, pro dějiny politické filozofie má velký význam latinský spis De monarchia. Dante je rovněž považován za tvůrce spisovné italštiny, kterou svými díly prosadil. Svůj přístup teoreticky zdůvodnil v díle De vulgari eloquentia.


„Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže.“

„Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.“


„Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.“

„Takový v smrti jsem, jak žil jsem dříve.“

„Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné.“

„Zjistíš, jak trpce chutná cizí chléb a jak je perná cesta nahoru i dolů po cizím schodišti.“

„Němé díky za svou lásku je přesvědčivější než krásná slova a velké dary.“

„Naděje byť malá, zelená se.“


„Kde v půli život náš je se svou poutí, procházet musel jsem tak temným lesem, že pravý směr jsem nemoh uhodnouti.“ překlad O. F. Babler

„Mnou vchází se do trýznivého města,
mnou vchází se do věčné bolesti,
mnou vchází se k těm, jež bůh věčně trestá.
Mnou dal Pán průchod spravedlnosti,
jsem z Boží moci, dílem lásky jdete,
jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.
Všechno stvořené přede mnou v tom světě
je od věků. Já navždy potrvám.
Zanechte naděje, kdo vstupujete.“

„Být churav láskou - to je důvod zemřít.“

„Naděje byť malá, zelená se…“


„Optimismus byl vždy zachráncem lidstva.“

„Nevinnost najdete jen v maličkých.“

„Málo miluje, kdo umí slovy vyjádřit, jak moc miluje.“

„Filozofie je láskyplné zacházení s moudrostí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .