„Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez; za ní se odpuzují.“

Témata
mez, určitost
Friedrich Von Bodenstedt foto
Friedrich Von Bodenstedt6
německý autor 1819 - 1892
Reklama

Podobné citáty

Quintus Horatius Flaccus foto
Miroslav Plzák foto
Reklama
Jaggi Vasudev foto
Ladislav Muška foto
Ilja Hurník foto
Jean Dutourd foto

„Každá radost má své meze.“

—  Jean Dutourd francouzský spisovatel 1920 - 2011

Reklama
Markéta II. foto
Josef Čapek foto
Umberto Eco foto
Francis Picabia foto
Reklama
Ladislav Hoberlant foto
Jan Neruda foto

„Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.“

—  Jan Neruda český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spisovatel 1834 - 1891

Lech Przeczek foto
Elbert Hubbard foto

„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

—  Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Další