„Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez; za ní se odpuzují.“

— Friedrich Von Bodenstedt

Témata
mez, určitost
Friedrich Von Bodenstedt foto
Friedrich Von Bodenstedt7
německý autor 1819 - 1892
Reklama

Podobné citáty

Miroslav Plzák foto
Petr Pacher foto
Reklama
Ladislav Muška foto
Ilja Hurník foto
Markéta II. foto
Josef Čapek foto
Ladislav Hoberlant foto
Jan Neruda foto

„Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.“

— Jan Neruda český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spisovatel 1834 - 1891

Reklama
Elbert Hubbard foto

„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

— Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Sigmund Freud foto

„Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.“

— Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

William Blake foto

„Pravda má meze, omyl ne.“

— William Blake anglický romantický básník 1757 - 1827

John Ronald Reuel Tolkien foto
Reklama
Anatolij Jevgenjevič Karpov foto
František Palacký foto

„Překročuje meze spravedlnosti, kdo více činí, nežli k zachování jejímu potřebí jest.“

— František Palacký český archivář, filozof, historik, novinář, politický spisovatel, publicista, spisovatel a vědecký spisovatel 1798 - 1876
Dějiny II. díl

Denis Diderot foto
John Fletcher foto
Další