„Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez; za ní se odpuzují.“

— Friedrich Von Bodenstedt

Témata
mez
Friedrich Von Bodenstedt foto
Friedrich Von Bodenstedt7
německý autor 1819 - 1892

Podobné citáty

Další