„Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez; za ní se odpuzují.“

— Friedrich Von Bodenstedt

Témata
mez
Friedrich Von Bodenstedt foto
Friedrich Von Bodenstedt7
německý autor 1819 - 1892
Reklama

Podobné citáty

Elbert Hubbard foto

„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

— Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Markéta II. foto
Reklama
Josef Čapek foto
Sigmund Freud foto

„Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.“

— Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

Ilja Hurník foto
Jan Neruda foto

„Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.“

— Jan Neruda český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spisovatel 1834 - 1891

Petr Pacher foto
Reklama
Ladislav Muška foto
 Aristoteles foto

„Protivy se dotýkají.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Vladimír Clementis foto

„Ovšem také tolerantnost má svoje meze, musí se udržet v kolejích lidských vztahů a nesmí narušit vlastní svět zásad.“

— Vladimír Clementis československý člen československého Národního shromáždění, ministr zahraničí a politik slovenské národnosti 1902 - 1952

Miroslav Plzák foto
Reklama
Denis Diderot foto
William Blake foto

„Pravda má meze, omyl ne.“

— William Blake anglický romantický básník 1757 - 1827

Sergej Michajlovič Ejzenštejn foto
Anatolij Jevgenjevič Karpov foto
Další