Miroslav Plzák citáty

Miroslav Plzák foto

20   833

Miroslav Plzák

Datum narození: 25. srpen 1925
Datum úmrtí: 13. listopad 2010

MUDr. Miroslav Plzák, CSc. byl český publicista, psychiatr a propagátor nových metod v psychoterapii a poradenství. Podle ČTK byl klasikem manželského poradenství a zakladatelem samostatného vědního oboru věnujícího se manželství, a napsal světově první vysokoškolskou učebnici na toto téma. V neodborných médiích je někdy označován též za sexuologa a agentura Mediafax a mnohá další média jej označily dokonce i za gynekologa – v rámci studia lékařství absolvoval i praxi na ženském oddělení. Sexuolog Petr Weiss označil Plzákovo úmrtí za velkou ztrátu pro matrimoniology, psychiatry i sexuology. Radim Uzel jej v oblasti manželského poradenství označil za naprosto unikátního odborníka, jaký nemá ve světě obdoby.


„Heslo pro návštěvy: V zájmu naší rodiny zmizte za dvě hodiny.“

„Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti...“


„Vyhrávají vždycky ty klidné, veselé, nonšalantní a sebejisté!“

„Jedinou obranou proti nesvobodě je prostá lidská statečnost.“

„Jsem rezolutním odpůrcem užívání pojmu duševní energie. Svědčí o ignorantství faktické vědy. Chce-li člověk v milenectví hořet, musí do vztahu investovat nikoli energii, ale úsilí. Musí umět překonat milenecké touhy a správným rozumovým rozhodnutím nevyřvávat na druhého, že už nemiluje, ale naopak se musí umět stáhnout!“

„Ženy spolu hovoří tak, že jde vlastně o dva na sobě nezávislé monology.“

„Žárlivost je nejspolehlivější motor nevěry.“

„Zatloukat, zatloukat, zatloukat.“


„Při svatebním obřadu má tvář vítěze žena, při rozvodu je tomu naopak.“

„Jak kladný, tak záporný výsledek pátracích akcí žárlivce končí pro něho vždy fiaskem.“

„Nudistická pláž by se mohla stát výborným lékem proti žárlivosti manželů.“

„Existuje určitá vzdálenost mezi dvěma lidmi, přes kterou se člověk k člověku nesmí přiblížit. Vymezuje mez lidské intimity.“


„Je přece zázrak, že se živá hmota dopracovala vývojem k takové dokonalosti, že dokázala vytvořit lidský mozek, skrze nějž nejenže zříme svět kolem nás, ale dokonce mu i určitým, byť nedokonalým způsobem rozumíme.“

„Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: "Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti".“

„Slova filatelista a žárlivec se vylučují.“

„Vznik lidského vědomí z neurofyziologické činnosti mozku je nepochopitelný.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .