„Láska pohnula mým životem, jako se hýbe zemí ve válečné zóně.“

Přisuzované

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Guillaume Apollinaire foto
Guillaume Apollinaire19
francouzský básník 1880 - 1918

Podobné citáty

Santiago Roncagliolo foto
Carlos Saavedra Lamas foto

„Válečná agrese, válka, která neznamená obranu své země, je kolektivní zločin.“

—  Carlos Saavedra Lamas 1878 - 1959

Originál: (en) War of aggression, war which does not imply defense of one's country, is a collective crime.
Zdroj: [Lamas, Carlos Saavedra, Radio Adrress, Nobel Lectures in Peace, Frederick W. Haberman - World Scientific, 1999, 226, 9789810234157]

Archimedes foto

„Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí.“

—  Archimedes řecký matematik, fyzik, inženýr, vynálezce a astronom -287 - -212 př. n. l.

To údajně pronesl k principu páky
Přisuzované
Originál: (la) Da ubi consistam, et terram caelumque movebo.
Zdroj: [Cresci, Luciano, 2005, Le curve matematiche tra curiosità e divertimento, HOEPLI EDITORE, 179, italština]

Neale Donald Walsch foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Publius Ovidius Naso foto
Buddha foto

„Velká láska se podobá útrapám válečných výprav.“

—  Buddha nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Buddhismus -563 - -483 př. n. l.

Alberto Bailleres foto

„Ve svém životě mám dvě velké lásky: mou rodinu a Mexiko. Jsem přesvědčen, že Mexiko se brzy stane rozvinutou zemí. Za jak dlouho to bude? 20 nebo 50 let? K dosažení tohoto cíle je nutné, aby všichni Mexičané věřili vášnivě v naši zem.“

—  Alberto Bailleres mexický podnikatel 1931

Originál: (es) En mi vida tengo dos grandes amores: mi familia y México. Estoy convencido de que México será pronto un país desarrollado. ¿Cuánto tiempo nos llevará conseguirlo? ¿20 o 50 años? Para conseguirlo es necesario que todos los mexicanos creamos apasionadamente en nuestro país.
Zdroj: [Una medalla de oro para Alberto Baillères, el rey de la plata, elpais.com, 2015-11-13, 2015-11-20, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/13/mexico/1447380608_261193.html]

Albert Einstein foto
Sextus Propertius foto
Sarah Bernhardt foto
Dante Alighieri foto
Paul Éluard foto

„Obrácení není nic jiného než přestat hledět do země a začít se dívat vzhůru. Stačí jen pohnout očima.“

—  Carlo Acutis katolický blahoslavený 1991 - 2006

Zdroj: Blahoslavený Carlo Acuits - Nicola Gori

Michael Jackson foto
Maurice Dekobra foto
Daniel Webster foto
Seneca foto
Muhammad Mursí foto

„Buď sionisty a vše, co chtějí, přijmete, anebo je válka. To tihle okupanti palestinské země, tyto pijavice, které útočí na Palestince, tito váleční štváči, potomci opic a prasat, vědí.“

—  Muhammad Mursí pátý prezident Egypta 1951 - 2019

Zdroj: [Židé jsou nepřátelští potomci opic a prasat, hlásal egyptský prezident, novinky.cz, 2013-01-15, 2013-01-17, http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/290261-zide-jsou-nepratelsti-potomci-opic-a-prasat-hlasal-egyptsky-prezident.html]

Související témata