„Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.“

Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle37
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 - 1881
Reklama

Podobné citáty

Citát „Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.“
Karel Čapek foto
Gaius Titus Petronius foto
Reklama
Oldřich Pelčák foto
John Gray foto
Gabriel Laub foto
Giacomo Casanova foto

„Od nezkušených žen se můžeme mnohému naučit.“

—  Giacomo Casanova italský dobrodruh a zakladatel Benátské republiky 1725 - 1798

Quintus Ennius foto
Reklama
Henry De Montherlant foto
Philip K. Dick foto
Karel Čapek foto
Emil Krotkij foto
Reklama
Romain Rolland foto
Gabriel Laub foto
David Herbert Lawrence foto
 Marie Antoaneta foto
Další