„Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svoji práci, aby jeho záležitosti neutrpěly.“

—  Ptahhotep

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Ptahhotep foto
Ptahhotep18
starověký egyptský vezír

Podobné citáty

Gotthold Ephraim Lessing foto
Joseph Addison foto
Roger-comte De Bussy-Rabutin foto
Christopher Paolini foto
Arthur Schopenhauer foto
Cato starší foto

„Ti, kteří jsou vážní v směšných záležitostech, jsou směšní v záležitostech vážných.“

—  Cato starší -234 - -149 př. n. l.

Daniel Weis: Everlasting Wisdom, Paragon Publishing, Rothersthorpe, 2010, ISBN 978-1-907611-48-3, přeložil Zdeněk Vrbík

William Somerset Maugham foto
Albert Einstein foto
Napoleon Bonaparte foto
Jim Dickinson foto
Henry David Thoreau foto
Richard Hell foto
Albert Chevalier foto

„Láska je záležitost kvality sliznic.“

—  Albert Chevalier anglický komik a zpěvák 1861 - 1923

Stephen Hawking foto

„Jednoduchost je záležitostí vkusu.“

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik zabývající se vznikem vesmíru 1942 - 2018

Jan Masaryk foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Ve vážných záležitostech není místo pro žertování.“

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Jean Jacques Rousseau foto

„Jakmile veřejná služba přestane býti hlavní záležitostí občanu a když slouží svou peněženkou než svou osobou, je stát již blízko své zkáze. Slovo finance je slovem otroka; je neznámé v obci. V opravdu svobodném státě konají občané vše vlastníma rukama a nic penězi.“

—  Jean Jacques Rousseau, kniha O společenské smlouvě

Dílo, O společenské smlouvě
Zdroj: ROUSSEAU, J. J. O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. 1. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1949, s. 106; cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 46

Související témata