„Nezacházej v ničem do extrému. Chceš-li jíst večer velmi pozdě, riskuješ, že budeš jíst až druhý den ráno.“

Poslední aktualizace 15. srpna 2019. Historie

Podobné citáty

Miloš Zeman foto
Cormac McCarthy foto

„Jeden den poučuje druhý.“

— Neznámý autor

Originál: (la) DIES DIEM DOCET.

„Co je jeden den možné, druhý může být nemožné.“

—  M.Michael.F.

Vnímejme samozřejmosti všedních dní a važme si jich.

Patricia Schroederová foto

„Nechceme být královnou na jeden den. Chceme sdílet moc.“

—  Patricia Schroederová americká politička 1940

[(en) We don't want to be queen for a day. We want to share the power.]
Zdroj: [Woods, Herriett, 1999, Stepping Up to Power: The Political Journey of American Women, 179, en, 0-8133-6815-4]

J. H. Krchovský foto
Viktor Stěpanovič Černomyrdin foto
Will Rogers foto
Helen Rowland foto
Karin Slaughter foto
Karel Matěj Čapek-Chod foto

„Jak duchaplný dovede být člověk druhý den ráno!“

—  Irving Stone americký spisovatel 1903 - 1989

Zdroj: Vaněk, Zdeněk, Kaleidoskop, Zdeněk Vaněk, Plzeň, 2009, 1, 420, 978-80-254-5071-0, http://kaleidoskop.webz.cz/Kaleidoskop.pdf, 13

Aristoteles foto

Související témata