„Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.“

— Sigmund Freud

Témata
smrt, příroda
Sigmund Freud foto
Sigmund Freud56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939
Reklama

Podobné citáty

Secundus Maior Gaius Plinius foto
Pablo Neruda foto
Reklama
Baruch Spinoza foto

„Příroda sama je bůh.“

— Baruch Spinoza nizozemský filozof 1632 - 1677

René Descartes foto
Charles Darwin foto
 Démokritos foto

„Příroda je soběstačná.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie 460

Joseph Addison foto
Marcus Tullius Cicero foto
Reklama
Joseph Addison foto
 Aristoteles foto

„Ve všech věcech 'přírody' existuje cosi nádherného.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Adolf Hitler foto

„Příroda je krutá, tak proč bychom my nebyli.“

— Adolf Hitler nacistický diktátor, německý politik 1889 - 1945

 Novalis foto
Reklama
Citát „Domníváme se, že jsme ovládli přírodu, ale pravděpodobně si na nás jen zvykla.“
Karl Heinrich Waggerl foto
Heinrich Heine foto
Francis Bacon foto

„Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Francis Bacon foto

„Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Další