„Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.“

— Sigmund Freud

Témata
smrt, příroda
Sigmund Freud foto
Sigmund Freud56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939
Reklama

Podobné citáty

Secundus Maior Gaius Plinius foto
Pablo Neruda foto
Reklama
Vítězslav Hálek foto
Jan Neruda foto
Alois Riegl foto
Baruch Spinoza foto

„Příroda sama je bůh.“

— Baruch Spinoza nizozemský filozof 1632 - 1677

Charles Darwin foto
Marcus Tullius Cicero foto
Reklama
 Hérakleitos foto

„Příroda se ráda skrývá.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

André Maurois foto
Francis Bacon foto

„Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Francis Bacon foto

„Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Reklama
Francis Bacon foto

„Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Francis Bacon foto

„Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Marcus Tullius Cicero foto
Heinrich Heine foto
Další