Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

151   21421

Albert Einstein

Datum narození: 14. březen 1879
Datum úmrtí: 18. duben 1955

Albert Einstein byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu, vysvětlení Brownova pohybu a snad nejvíce obecná teorie relativity, která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.

Citáty Albert Einstein


„Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.“

„Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.“


„Nikde neleží pravda na povrchu.“

„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“

„Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.“

„Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.“

„Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli?“

„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů. (Kniha Chatrč, kap. 11, str. 151)“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .