Alkmaión z Krotónu citáty

 Alkmaión z Krotónu foto

6   146

Alkmaión z Krotónu

Alkmaión z Krotónu byl řecký filosof a lékař. Starověcí autoři, jako například Díogenés Laertios, jej řadili mezi pythagorejce. Pythagorejské myšlení mu bylo blízké, nesdílel však s pythagorejci jejich nadšení pro magii.


„Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.“

„Duše je nesmrtelná, poněvadž se podobá nesmrtelným bytostem, a to je proto, ježto se věčně pohybuje, neboť všechny božské bytosti se také bez ustání věčně pohybují, měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha.“


„Člověk se liší od ostatních živočichů tím, že jediný chápe, zatímco ostatní vnímají, avšak nechápou.“

„Slunce je ploché.“

„Zdraví se udržuje rovnoprávností sil, vlhka a sucha, chladna a tepla, kyselého a sladkého i ostatních; jednovláda z nich působí nemoc, neboť jednovláda jedné ze dvou sil je zhoubná.“

„Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .