Hippokratés citáty

 Hippokratés foto

22   266

Hippokratés

Datum narození: 460

Hippokratés z Kóu řecky ´Iπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství.


„Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.“

„Výcvik ke zdraví - toť střídmost v jídle a píle v námahách.“


„Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.“

„Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.“

„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“

„Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.“

„Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.“

„Nicnedělání je často ten nejlepší lék.“


„Provozování lékařství je boj a také fraška, hraná třemi osobami: pacientem, lékařem a nemocí.“

„Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.“

„Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem.“

„Lékařské povolání je fraška, ve které hrají tři herci: pacient, lékař a nemoc.“


„Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.“

„Hlavně neublížit!“

„Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.“

„Nechť strava je tvojí medicínou.“ Let food be thy medicine.

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .