Ayn Rand citáty

Ayn Rand foto

14   5

Ayn Rand

Datum narození: 2. únor 1905
Datum úmrtí: 6. březen 1982
Další jména: Ann Rand, Ayn Randová

Ayn Rand vlastním jménem Alisa Zinověvna Rosenbaumová, rusky Алиса Зиновьевна Розенбаум byla americká spisovatelka a filosofka, která se stala známou především díky svým románům, ve kterých nastínila zcela nový filosofický systém - objektivismus, který později dále rozpracovala.


„Můžete ignorovat realitu, ale nemůžete ignorovat důsledky ignorování reality.“

„Milovat znamená dělat výjimky. Kdybys někoho milovala, přála by sis, aby tě zlomil, ponížil, podřídil si tě, ovládal tě, protože to je přesně to, co je pro tebe ve vztahu ke komukoli nepřípustné a nepředstavitelné. To by byl jediný dar, ta veliká výjimka, kterou bys mohla nabídnout muži, jehož bys milovala. Přestože by to pro tebe nebylo vůbec lehké.“


„Neexistují zlé myšlenky kromě jediné: odmítání myslet.“

„Zlo vyžaduje potrestání oběti.“

„Rozpor neexistuje. Pokud na něj narazíš, zamysli se, z jakých předpokladů vycházíš. Zjistíš, že některý z nich je mylný.“

„A je A.“

„Aby člověk mohl říci miluji tě, musí nejdřív umět říct já.“

„You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality.“


„Nezávislost je jediným měřítkem lidského charakteru a hodnoty člověka.“

„Já věřím, že jediným skutečným projevem lidské zkaženosti je člověk bez cíle.“

„Nejdůležitější povinností člověka je povinnost vůči sobě samému.“

„Každá forma štěstí je soukromá věc. Naše šťastnejší chvíle jsou osobní, vycházejí z nás samých, jsou nedotknutelné. Věci, které jsou nám svaté či vzácné, jsou ty, které jsme odmítli promiskuitně sdílet s jinými.“


„Slova jsou ten nejlepší prostředek odcizení.“

„Civilizace je proces osvobozování člověka od lidí.“

„The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me.“

„Do not let your fire go out, spark by irreplaceable spark in the hopeless swamps of the not-quite, the not-yet, and the not-at-all. Do not let the hero in your soul perish in lonely frustration for the life you deserved and have never been able to reach. The world you desire can be won. It exists.. it is real.. it is possible.. it's yours.“ Atlas Shrugged

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .