Claudio Abbado citáty

Claudio Abbado foto
6   19

Claudio Abbado

Datum narození: 26. červen 1933
Datum úmrtí: 20. leden 2014

Reklama

Claudio Abbado byl italský dirigent.

Podobní autoři

Arturo Toscanini foto
Arturo Toscanini1
italský dirigent
Leon Fleisher foto
Leon Fleisher1
americký dirigent
Ferdinand Hiller foto
Ferdinand Hiller1
německý skladatel a dirigent
Muhai Tang foto
Muhai Tang1
čínský dirigent
Gennadij Rožděstvenskij foto
Gennadij Rožděstvenskij1
ruský dirigent
Leon Battista Alberti foto
Leon Battista Alberti3
italský architekt
Vittorio De Sica foto
Vittorio De Sica4
italský filmový režisér
Alberto Moravia foto
Alberto Moravia17
italský spisovatel
Giovanni Boccaccio foto
Giovanni Boccaccio7
italský spisovatel

Citáty Claudio Abbado

„Můj dědeček mne brával na procházky v horách a mnoho toho nenamluvil. Naučil jsem se od něj poslouchat ticho. A pro mne je poslouchání to nejdůležitější: Poslouchat se navzájem, poslouchat, co lidé říkají, poslouchat hudbu.“

—  Claudio Abbado
(en) My grandfather used to take me for walks in the mountains and he didn't say very much. I learned from him to listen to silence. And for me, listening is the most important thing: to listen to each other, to listen to what people say, to listen to music. Source: The Guardian http://www.theguardian.com/books/2009/aug/08/life-in-music-claudio-abbado

„Nejdůležitější je poslouchat se navzájem. Mnoho lidí se naučí mluvit, ale nenaučí se poslouchat. Poslouchání druhých je nejdůležitější věcí v životě. A hudba nám říká, jak to dělat.“

—  Claudio Abbado
(en) The most important thing is to listen to each other. Many people learn how to talk, but they don't learn how to listen. Listening to one another is an important thing in life. And music tells us how to do that. Source: Deutsche Welle http://www.dw.de/on-the-death-of-claudio-abbado-love-of-music-is-what-counts/a-17373990?maca=en-rss-en-cul-2090-rdf

Reklama

„Simone, moje nemoc byla hrozná, ale její výsledky nebyly jen špatné: Cítím, že nějak zvnitřku svého těla slyším, jako by mi ztráta žaludku dala vnitřní sluch. Nemohu vyjádřit, jak báječný je to pocit. A pořád cítím, že mi tehdy hudba zachránila život!“

—  Claudio Abbado
(en) Simon, my illness was terrible, but the results have not been all bad: I feel that somehow I hear from the inside of my body, as if the loss of my stomach gave me internal ears. I cannot express how wonderful that feels. And I still feel that music saved my life in that time! Source: Citoval Simon Rattle, in: The Guardian http://www.theguardian.com/music/2014/jan/20/claudio-abbado-italian-conductor-dies

„Kultura překonává sociální nerovnost. Kultura nás osvobozuje od chudoby.“

—  Claudio Abbado
(en) Culture overcomes social inequities. Culture frees us from poverty.

„Kultura a společné dobro jsou stejně základní jako voda: divadla, knihovny, muzea, kina jsou tolik co akvadukty.“

—  Claudio Abbado
(it) La cultura è un bene comune e primario, come l'acqua: i teatri, le biblioteche, i musei, i cinema sono come tanti acquedotti. Source: GoodReads.com https://www.goodreads.com/quotes/666304-la-cultura-e-un-bene-comune-e-primario-come-l-acqua

„Každý člověk ve svém životě musí přijímat postoje. Když lidé říkají: „Aha, je to hudebník, proč by měl mluvit o politice?“, je to hloupé. Já jsem hrál koncert proti italskému fašismu v La Scale. Bylo to v době voleb a fašisté byli velmi silní. V Itálii je opozicí fašismu komunismus, ale není takový jako v Americe. Já sám jsem nepatřil do žádné strany. Volil jsem komunisty prostě proto, že byli opozicí fašistům. Ale nesouhlasím s italským ani s ruským komunismem v mnoha věcech. Moje linie je jasná. Jsem pro svobodu. Proti všemu, co není pro svobodu, protestuji.“

—  Claudio Abbado
(en) In life every man has to take a position. When people say, ‘Oh, he is a musician, why should he talk about politics?’ this is stupid. I did a concert against fascism in Italy at La Scala. It was at the time of the election, and the fascists were very strong. In Italy, the opposition to fascism is communism, but it is not like it is in America. I myself, however, belong to no party. I voted for the Communists simply because they were the opposition to the fascists. But I disagree with both Italian and Russian communism on many things. My line is very clear. I am for freedom. Everything that is not for freedom I protest. Source: New York Times http://www.nytimes.com/2014/01/21/arts/music/claudio-abbado-italian-conductor-dies-at-80.html?_r=0

Today's anniversary
Erich Kästner foto
Erich Kästner15
německý dětský spisovatel 1899 - 1974
Vladimír Vondráček foto
Vladimír Vondráček15
český lékař, psychiatr a vysokoškolský pedagog 1895 - 1978
Stefan Zweig foto
Stefan Zweig52
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 - 1942
Svatopluk Čech foto
Svatopluk Čech9
český básník, prozaik, novinář a cestovatel 1846 - 1908
Dalších 55 dnešních výročí
Podobní autoři
Arturo Toscanini foto
Arturo Toscanini1
italský dirigent
Leon Fleisher foto
Leon Fleisher1
americký dirigent
Ferdinand Hiller foto
Ferdinand Hiller1
německý skladatel a dirigent
Muhai Tang foto
Muhai Tang1
čínský dirigent