Eduard Petiška citáty

Eduard Petiška foto

18   671

Eduard Petiška

Datum narození: 14. květen 1924
Datum úmrtí: 6. červen 1987

PhDr. Eduard Petiška byl český básník, romanopisec, povídkář, novelista, autor knih pro děti a mládež, dramatik, teoretik dětské literatury a překladatel, otec básníka Martina Petišky. Autor více než devadesáti titulů, oslovující už pátou generaci čtenářů. Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků.


„Původcem lásky bývá strach ze ztráty. Když někoho máme rádi, přijímáme ho jako součást sebe, ačkoli tajně víme - a raději o tom moc nepřemýšlíme - že se při některém a kdovíjakém chybném kroku může zase od nás oddělit, a pak nás bude míň o tu část, kterou jsme už pokládali za sebe sama.“

„Ti, kdo jsou sami, mají smutný život, ale nejsmutnější smrt.“


„Na některé události v životě se dlouho připravujeme a když k nim dojde, nechápeme, proč jsme se na ně vlastně tak dlouho připravovali.“

„Někdy si nás věci samy přitahují, jako by byly moudřejší a věděly o skrytém spříznění s námi dřív, než si to sami uvědomíme.“

„Původcem lásky bývá strach ze ztráty. Když někoho. Máme rádi, přijímáme ho jako součást sebe, ačkoli tajně víme - a raději o tom moc nepřemýšlíme - že se při některém a kdovíjakém chybném kroku může zase od nás oddělit, a pak nás bude míň o tu část, kterou jsme už pokládali za sebe sama.“

„... Nehledám jakoukoliv krásnou katedrálu, ale katedrálu v Amiensu, jen tu, ne její obdobu, dvojníka, ale právě ji i se vší únavou cesty, časem, který je k tomu potřeba, trápením, a přeji si určitý sluneční paprsek, který by dopadal na ni i na mě.“

„Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné.“

„Nic z toho, co jsme prožili, nezemře, dokud žijeme.“


„Čím jiným se může osladit neřest než zákazem.“

„V každém snu je skryta hořkost konce. A konec postrádá vlídnost naděje.“

„Čím by byla vznešenost, kdyby ji nedoprovázel obdiv; a čím porozumění, kdybychom neměli možnost změřit ji neporozuměním?“

„Člověk prchá a zapomíná, že při útěku musí brát s sebou i sebe.“


„Ten, kdo žije osaměle, se musí sám k sobě chovat slušně a s dávkou hrdosti, nechce-li klesnout v očích toho posledního člověka, který mu zbyl, totiž v očích sebe sama.“

„Teprve obětí se stává z náklonnosti věrnost.“

„Ale měřit se dá život jenom tím, co jsme zanechali mimo nás.“

„Teprve prostor, ve kterém zanechaly naše prsty a naše záměry stopu, je opravdu náš.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .