Citáty o porozumění

Sbírka citátů na téma porozumění, umění, láska, lidé.

Nejlepší citáty o porozumění

Leonardo Da Vinci foto
Albert Einstein foto
Jan Pavel II. foto
Friedrich Nietzsche foto
Jiddu Krišnamurtí foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Lafayette Ronald Hubbard foto

„Život na své nejvyšší úrovni je porozumění.“

—  Lafayette Ronald Hubbard americký autor sci-fi, filozof a zakladatel Scientologické církve 1911 - 1986

Všechny citáty o porozumění

Celkem 64 citátů o porozumění, filtrovat:

Dalajláma foto
Alžběta II. foto

„Nelze pochybovat, že kritika prospívá každému, lidem i institucím. Avšak výtky neztratí nic na své síle, když budou formulovány s humorem a především s taktem a porozuměním.“

—  Alžběta II. britská královna 1926

z projevu 24.11.1992
Zdroj: Meylen, Vincent: Skutečný život Alžběty II. Levné knihy 2008, s.291

Sókratés foto
Osho foto
Alexandr Sommer Batěk foto
Ernest William Barnes foto
Laura Janáčková foto
François de La  Rochefoucauld foto
Richard Bach foto
François de La  Rochefoucauld foto
Petr Pacher foto
Jean Paul Getty foto

„Barbaři 20. století se nemohou změnit v kulturní, civilizované bytosti, dokud si neosvojí porozumění a lásku k umění.“

—  Jean Paul Getty americký průmyslník 1892 - 1977

Zdroj: [Lukavec, Jan, Freeland, Cynthia: Teorie umění, iliteratura.cz, 2011-06-28, 2011-06-29, http://www.iliteratura.cz/Clanek/28511/freeland-cynthia-teorie-umeni]

Eduard Petiška foto

„Čím by byla vznešenost, kdyby ji nedoprovázel obdiv; a čím porozumění, kdybychom neměli možnost změřit ji neporozuměním?“

—  Eduard Petiška český básník, dramatik, germanista, překladatel, romanopisec a spisovatel 1924 - 1987

Připisované

Otto František Babler foto
Albert Camus foto
Jean-Nicolas Arthur Rimbaud foto
Nikola Tesla foto
Robert Fulghum foto

„Když tomu věnujeme patřičnou pozornost, může se z každé činnosti stát okno do vesmíru a dveře k porozumění.“

—  Robert Fulghum americký spisovatel, pastor a učitel 1937

autorem citátu není samotný R. Fulghum, nýbrž jeho učitel

„Samota není totéž co nepřítomnost lidí. Je to neukojená potřeba blízkých, známých tváří, porozumění, soulad.“

—  Alexej Pludek český československý politik, novinář, politický spisovatel, romanopisec a spisovatel historických románů 1923 - 2002

David Nicholls foto
Gustave Flaubert foto

„Přemíra kritiky svědčí o neporozumění.“

—  Gustave Flaubert francouzský spisovatel 1821 - 1880

Varianta: Příliš mnoho kritiky svědčí o nedorozumění.

Madonna foto
Otto František Babler foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
Ralph Waldo Emerson foto

„V krabici čaje je velká dávka poezie a krása porozumění.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882

Zdroj: [Arcimovičová, Jana, Vůně čaje, Start, 1998, 80-902005-9-1, 71, česky]

Paulo Coelho foto
Carl Sagan foto
Alois Jirásek foto

„Snažil jsem se oživit naši minulost, přiblížit k jasnějšímu názoru a porozumění. Nečinil jsem tak jako snílek, který má oči jen do minulosti obráceny a nedbá těžkého zápasu svého národa v době nynější. Právě proto, že jsem s celou duší prožíval ten boj, cítil jsem, že také třeba pohlédnout do naší minulosti, neboť dnešku plně nerozumí, kdo nezná včerejšku.“

—  Alois Jirásek český spisovatel 1851 - 1930

Zdroj: Z řeči, kterou Jirásek pronesl 22. 8. 1911 v Hronově. Citováno dle → FRIČ, Jan. Život a dílo Aloisa Jiráska: k sedmdesátému výročí narozenin. V Praze: Gustav Voleský, 1921. 335 stran. [Citovaný text je na str. 59.]

Otto František Babler foto
Karl Ludwig Borne foto
Jonathan Swift foto
Paul Claudel foto
Daniel Wyttenbach foto

„Lidé stále ještě nejsou dostatečně senzibilní ke kulturním rozdílům. Jít na sushi je pořád něco zvláštního. Vůle a tolerance by byla, ale ještě je potřeba to vzájemné porozumění prohlubovat.“

—  Constanza Macrasová argentinská režisérka a choreografka 1970

Zdroj: [Constanza Macras: Paměť je křehká, odpad zůstává navěky, Divadelní noviny, 2008-05-25, 2014-04-28, http://host.divadlo.cz/noviny/clanek.asp?id=16606]

Albert Vanhoye foto

„Dialog mezi křesťany a Židy je možný, protože sdílíme společné bohaté dědictví, které nás spojuje. Je velmi potřebné postupně odstraňovat neporozumění a předsudky z obou stran v prospěch lepšího pochopení dědictví, na kterém máme podíl, posilovat to, co nás vzájemně spojuje.“

—  Albert Vanhoye jezuitský kněz a kardinál 1923

Zdroj: [Kardinál Albert Vanhoye: Písmo je spoločným dedičstvom kresťanov i Židov..., krestandnes.cz, 2008-10-09, 2013-04-13, http://www.krestandnes.cz/article/kardinal-albert-vanhoye-pismo-je-spolocnym-dedicstvom-krestanov-i-zidov/12814.htm]

Ingeborg Bachmannová foto

„Otevřenost není nic jiného než naprosté neporozumění. V zásadě je každý sám se svými nepřenosnými pocity a myšlenkami.“

—  Ingeborg Bachmannová rakouská básnířka, dramatička, esejistka, filozofka, libretistka a spisovatelka 1926 - 1973

Zdroj: [Horváthová, Kateřina, Bachmann, Ingeborg: Místo pro náhody. Eseje, prózy, rozhovory, iliteratura.cz, 2009-04-04, 2013-02-13, http://www.iliteratura.cz/Clanek/24133/bachmann-ingeborg-misto-pro-nahody-eseje-prozy-rozhovory]

Origenes foto

„Písmo, jež je do poslední tečky inspirované, poskytuje klíč k porozumění tajemstvím života.“

—  Origenes křesťanský učenec v Alexandrii 185 - 254

Zdroj: [1999, Velké postavy západního myšlení, 87, 80-7260-002-8]

Jean Jacques Rousseau foto

„Ať si tomu moralisté říkají, co chtějí, lidské porozumění toho hodně dluží vášním, které i jemu mnoho dluží.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Dílo, Rozprava o původu nerovnosti mezi lidmi

„Porozumění mezi ženou a homosexuálním mužem je tu odjakživa.“

—  Slobodanka Radun režisérka

Zdroj: [Slobodanka Radun: „Porozumění mezi ženou a homosexuálním mužem je tu odjakživa.“, kinobox.cz, 2014-11-12, 2015-06-12, http://www.kinobox.cz/clanek/9732-slobodanka-radun-porozumeni-mezi-zenou-a-homosexualnim-muzem-je-tu-odjakziva]

Fumihiko Maki foto

„Porozumění dodává prostoru základní hodnotu.“

—  Fumihiko Maki japonský architekt 1928

Zdroj: Forum 2000 http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2010/shrnuti/estetika--hledani-harmonie-a-krasy/

Richard Baxter foto

„Pečlivě si vybírejte knihy, které čtete; ať u vás mají svatá Písma vždy přednost, a hned po nich solidní, živoucí, nebeská pojednání, která Písma nejlépe vykládají a aplikuji, a pak věrohodné historie zejména církve, a traktáty o nižších vědách a uměních; ale dávejte si pozor na falešné učitele, kteří by zkazili vaše porozumění.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) Make careful choice of the books which you read: let the Holy Scriptures ever have the pre-eminence, and, next to them, those solid, lively, heavenly treatises which best expound and apply the Scriptures, and next, credible histories, especially of the Church, and tractates upon inferior sciences and arts: but take heed of false teachers who would corrupt your understandings.
Zdroj: The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, Svazek II. S. 150.

Maria João Pires foto

„Jediný správný přístup je ten, když se umělec snaží přenést skladatelův záměr a nevyjadřovat sebe sama hudbou. Je to tenká linie a docela složitá na porozumění.“

—  Maria João Pires portugalská klavíristka 1944

Zdroj: [S Marií João Pires, casopisharmonie.cz, 2015-05-25, 2016-06-08, http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/maria-joao-pires-ucit-se-hudbe-znamena-ucit-se-o-zivote.html]

Šrí Juktéšvar foto
Marshall McLuhan foto
David Rockefeller foto

„Trilaterální komise je ve skutečnosti skupina zainteresovaných občanů, kteří mají zájem na vypěstování širšího porozumění a spolupráce mezinárodních spojenců.“

—  David Rockefeller americký podnikatel 1915 - 2017

1980
Zdroj: [Estulin, Daniel, 2012, Pravdivý příběh skupiny Bilderberg, Bodyart Press, 175, 9788087525043]

„Existuje i opačný rasismus ze strany barevných obyvatel. Ale ten je spíše reakcí na náš rasismus. A platí to i v souvislosti s našimi romskými spoluobčany … Ale my musíme dělat vše proto, abychom toto neporozumění vyřešili. A samozřejmě, že se k tomu i ti menšinoví musí postavit pozitivně.“

—  Ľubo Gregor slovenský herec 1943 - 2016

Originál: (sk) Jestvuje aj opačný rasizmus zo strany farebných obyvateľov. Ale ten je skôr reakciou na náš rasizmus. A platí to aj v súvislosti s našimi rómskymi spoluobčanmi… Ale my musíme robiť všetko preto, aby sme toto neporozumenie vyriešili. A samozrejme, že sa k tomu aj tí minoritní musia postaviť pozitívne.
Zdroj: [Ľubo Gregor: Ostať v Markíze znamenalo byť ponižovaný zo strany absolútneho vedenia, korzar.sme, 2002-01-11, 2016-11-20, http://korzar.sme.sk/c/4671559/lubo-gregor-ostat-v-markize-znamenalo-byt-ponizovany-zo-strany-absolutneho-vedenia.html?ref=av-center]

Muhammad Ali foto
Lise Meitnerová foto

„Převažující důraz na užitečnost vědy stále více kazí radost z rostoucího porozumění základním přírodním zákonům.“

—  Lise Meitnerová rakouská fyzička 1878 - 1968

Zdroj: [Houdek, František, Badatelé všech zemí, bojte se!, vesmir.cz, 2018-11-09, 2020-04-10, https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2018/11/badatele-vsech-zemi-bojte-se.html]

Michael Keith Billington foto

„Jeho Lear přináší výkon ukotvený v detailním odpozorování stáří a hlubokém porozumění, jaké poučení přináší ztráta všeho.“

—  Michael Keith Billington 1939

o Ianu McKellenovi
Zdroj: [‚Gandalf‘ McKellen si v NT Live vyřídí účty s pošetilým králem Learem, https://www.aerofilms.cz/magazin/gandalf-mckellen-si-v-nt-live-vyridi-ucty-s-posetilym-kralem-learem/, 2020-06-25, 2018-09-21]

Clive Staples Lewis foto
Vladimir Michajlovič Gunďajev foto

„Katyň je místo společného zármutku Rusů a Poláků. Nic nesbližuje tolik, jako společné utrpení, je-li přijímáno s porozuměním na obou stranách.“

—  Vladimir Michajlovič Gunďajev 1946

Zdroj: GREBENÍČEK, Miroslav. Ve znamení kříže: podvody nelze halit svatou rouškou. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2019. s. 13. ISBN 978-80-7451-750-1

John Green foto
Terence McKenna foto