Jan Procházka citáty

Jan Procházka foto

42   87

Jan Procházka

Datum narození: 4. únor 1929
Datum úmrtí: 20. únor 1971

Jméno Jan Procházka neslo vícero osob:


„Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti.“

„Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna.“


„Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.“

„Seznámila jsem se s jedním stavitelem. Hodiny mi vyprávěl o tvrdnutí betonu.“

„Moje tchýně má dnes možná poslední narozeniny a já tady čumím na porno.“

„Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva.“

„Každá společnost je nepřetržitý svár snílků a cyniků za lhostejného přihlížení netečných.“

„Nejbláhovější sny dávaly lidem odjakživa největší sílu.“


„Láska neposuzuje. Začne-li, je po ní.“

„Nejnebezpečnějším je lhostejnost shledávající všechno výtečným.“

„Moc, která chce za každou cenu přetrvat, se vždycky obrací o podporu k nejzaostalejším vrstvám a pak se jejich primitivní síle sama beznadějně přizpůsobuje.“

„Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země.“


„Svoboda je, myslím si, jediná hodnota, která má cenu lidského života.“

„Morálka začíná od maličkostí a od každého z nás. Je prostým součtem milionů životních postojů.“

„Každá malá vybojovaná pravda je velká věc.“

„Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .