Erasmus Rotterdamský citáty

 Erasmus Rotterdamský foto

34   287

Erasmus Rotterdamský

Datum narození: 6. listopad 1469
Datum úmrtí: 22. červenec 1536
Další jména: Gerrit Gerritszoon, Erazmus Rotterdamský

Erasmus Desiderius Rotterdamský, vlastním jménem Gerrit Gerritszoon, byl holandský myslitel, augustiniánský mnich a představitel zaalpské renesance a humanismu.

Citáty Erasmus Rotterdamský


„Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět.“

„Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.“


„Doma jsem tam, kde mám knihovnu.“

„Oděv je jaksi tělem těla a lze z něho usuzovat na povahu člověka.“

„Když mám něco málo peněz, kupuji knihy; a když něco zbyde, nakoupím jídlo a oblečení.“

„Sebeláska je právem jakoby mou sestrou. Tak rázně všude hájí mé zájmy.“

„Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost.“

„Dovedně a v pravý čas bláznem se tvářit - toť nejvyšší moudrost.“


„Ženy běhají za blázny a moudrých se štítí jako jedovatých hadů.“

„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“

„Která žena by se oddala mužovu objetí, kdyby věděla a přemýšlela o nebezpečných útrapách porodu a obtížích při výchově dětí?“

„Přes všechen svůj blažený život jsou vladaři velmi šťastni v tom, že nemají nikoho, od koho by slyšeli pravdu, a jsou nuceni místo přátel mít lichotníky.“


„Být klamán je ubohost. Největší ubohost je však nebýt klamán.“

„Rozum je nejspravedlivěji rozdělený statek. Nikdo si nestěžuje, že ho má málo.“

„Celý svět je naší společnou vlastí.“

„Člověk trpí vším, co miluje.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .