Thomas More citáty

Thomas More foto

10   25

Thomas More

Datum narození: 7. únor 1478
Datum úmrtí: 6. červenec 1535
Další jména: San Tommaso Moro

Sir Thomas More [výslovnost: mɔr] neboli Thomas Morus byl anglický právník, politik a spisovatel. V letech 1529–1532 zastával úřad lorda kancléře krále Jindřicha VIII., jehož byl blízkým spolupracovníkem a přítelem. Je považován za nejlepšího anglického právníka a jednoho z největších evropských vzdělanců své doby. Po Jindřichově roztržce s katolickou církví se roku 1532 s králem rozešel a rezignoval na svůj úřad. Když později odmítl složit přísahu podle zákona o následnictví, byl nejprve uvězněn a posléze popraven. Katolická církev jej ctí jako svatého a mučedníka.

Citáty Thomas More


„A tak když v duchu přehlížím a převracím všechny ty státy, které dnes všude po světě vzkvétají, nepřipadá mito - bůh mi buď milostiv - jako nic jiného než jako spiknutí boháčů; jednajících o vlastních vyhodáchpod záminkou a jménem státu. Vynalézají a vymýšlejí si všechny způsoby a úskoky, aby jimi to, cosami nepoctivě nahrabali, především udrželi beze strachu před ztrátou, za druhé (v případěztráty), aby to mohli přičiněním a prací všech chudáků co nejladněji získat zpět a mohli tohozneužívat. Jakmile se jednou boháči -jménem státu, to jest i jménem chudých - rozhodnou, že setakovéto uskoky mají zachovávat, ihned se z toho stávají zákony. A tak nejhorší lidé se svounenasytnou žádostivostí rozdělili jenom mezi sebe vše to, co by bylo dobře postačilo pro všechny.“

„Mluví-li bohatí lidé o blahu společnosti, vím, že to není nic jiného než spiknutí boháčů, kteří pod jménem a pod záminkou obecného blaha hledají svůj vlastní prospěch.“


„Pomozte mi prosím vystoupit nahoru. K tomu, abych sestoupil, už pomoci potřebovat nebudu.“ na popravišti 1535

„Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém.“

„Rád přiznávám, že je ve státě Utopijských mnoho věcí, které bych si po pravdě pro naše obce spíše přál nežli doufal v jejich uskutečnění.“

„Naproti tomu sám si odepřít něco, abys to přidal jiným, to je teprve vlastní úkol lidskosti a dobrotivosti. Ostatně takovéto počínání neodnímá tolik výhod, kolik jich vrací. Neboť jednak získává náhradu vzájemností dobrodiní, jednak samo vědomí dobrého skutku a vzpomínka na lásku a vděčnost těch, jímž dobrodiní prokážeš, přináší více duševní rozkoše, než by obsahovala ona tělesná rozkoš, které ses zřekl.“

„Vztahy mezi lidmi nemohou být dobré, jestliže se neodstrání soukromé vlastnictví.“

„Vztahy mezi lidmi nemohou být dobré, jestliže se neodstarní soukromé vlastnictví.“


„Byl bych hloupý obchodník, kdybych zradil Boha. Vyměnil bych dvacet let za věčnost.“

„Umírám jako věrný služebník krále, ale především jako služebník Boží.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .