Thomas More citáty

Thomas More foto
19   29

Thomas More

Datum narození: 7. únor 1478
Datum úmrtí: 6. červenec 1535
Další jména: San Tommaso Moro

Svatý Tomáš More [mɔr], anglicky Thomas More, v latinizované podobě Thomas Morus , byl anglický právník, politik a spisovatel. V letech 1529–1532 zastával úřad lorda kancléře krále Jindřicha VIII., jehož byl blízkým spolupracovníkem a přítelem. Je považován za nejlepšího anglického právníka a jednoho z největších evropských vzdělanců své doby. Po Jindřichově roztržce s katolickou církví se roku 1532 s králem rozešel a rezignoval na svůj úřad. Když později odmítl složit přísahu podle zákona o následnictví, byl nejprve uvězněn a posléze popraven. Katolická církev jej ctí jako svatého a mučedníka. Wikipedia

Fotka: Hans Holbein / Public domain

Díla

Utopie
Thomas More

„A tak když v duchu přehlížím a převracím všechny ty státy, které dnes všude po světě vzkvétají, nepřipadá mito - bůh mi buď milostiv - jako nic jiného než jako spiknutí boháčů; jednajících o vlastních vyhodáchpod záminkou a jménem státu. Vynalézají a vymýšlejí si všechny způsoby a úskoky, aby jimi to, cosami nepoctivě nahrabali, především udrželi beze strachu před ztrátou, za druhé (v případěztráty), aby to mohli přičiněním a prací všech chudáků co nejladněji získat zpět a mohli tohozneužívat. Jakmile se jednou boháči -jménem státu, to jest i jménem chudých - rozhodnou, že setakovéto uskoky mají zachovávat, ihned se z toho stávají zákony. A tak nejhorší lidé se svounenasytnou žádostivostí rozdělili jenom mezi sebe vše to, co by bylo dobře postačilo pro všechny.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Originál: (en) Therefore I must say that, as I hope for mercy, I can have no other notion of all the other governments that I see or know, than that they are a conspiracy of the rich, who, on pretence of managing the public, only pursue their private ends, and devise all the ways and arts they can find out; first, that they may, without danger, preserve all that they have so ill-acquired, and then, that they may engage the poor to toil and labour for them at as low rates as possible, and oppress them as much as they please; and if they can but prevail to get these contrivances established by the show of public authority, which is considered as the representative of the whole people, then they are accounted laws, yet these wicked men, after they have, by a most insatiable covetousness, divided that among themselves with which all the rest might have been well supplied.
Zdroj: MORE, Thomas (ed. Henry Morley): Utopia, s. 44. 1901 Cassell & Company Edition, 1901.

Online: Project Guttenberg, https://www.gutenberg.org/files/2130/2130-h/2130-h.htm

„Vztahy mezi lidmi nemohou být dobré, jestliže se neodstarní soukromé vlastnictví.“

—  Thomas More

Chybí zdroj
Varianta: Vztahy mezi lidmi nemohou být dobré, jestliže se neodstarní soukromé vlastnictví.

„Umírám jako věrný služebník krále, ale především jako služebník Boží.“

—  Thomas More

[(en) I die the king's faithful servant, but God's first.]
Zdroj: HOFFMAN, Paul Gray. The Essentials of Freedom : The Idea and Practice of Ordered Liberty in the Twentieth Century as explored at Kenyon College. Kenyon College : 1960, str. 43. Dostupné online. http://books.google.cz/books?hl=cs&id=Q6-wAAAAIAAJ&q=king%27s+servant+Thomas+More#search_anchor

„Luxus se rozmáhá zarovno s chudobou a utrpením.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Originál: (en) Luxury likewise breaks in apace upon you to set forward your poverty and misery.
Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 91

https://www.gutenberg.org/files/2130/2130-h/2130-h.htm

„Nikdo by se neměl vydat za štěstím tak dychtivě, aby omezoval ostatních.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 88

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Lidská duše je nesmrtelná adobrotivý Bůh ji stvořil tak, aby byla šťastná.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 87

„Konáním dobrých skutků si člověk pojistí štěstí, které přijde po smrti.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 87

„V Utopii má každý člověk právo na všechno, všichni vědí, že pokud veřejné sklady jsou plné, nikomu nebude chybět nic. Protože mezi nimi neexistuje nerovné rozdělování, tak nikdo není chudý, nikomu nic nechybí, a přestože nikdo nemá nic, jsou všichni bohatí. Vždyť co může člověka udělat bohatším, než vést klidný a radostný život bez úzkosti.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Originál: (en) ...but in Utopia, where every man has a right to everything, they all know that if care is taken to keep the public stores full no private man can want anything; for among them there is no unequal distribution, so that no man is poor, none in necessity, and though no man has anything, yet they are all rich; for what can make a man so rich as to lead a serene and cheerful life, free from anxieties...
Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 81

„Rozum podněcuje lidi ze všeho především k lásce a úctě vůči božské velebnosti, jíž vděčíme i za to, že jsme, i že můžeme být účastni štěstí.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: MORE, Thomas: Utopie; PDF http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Utopie-Thomas_More.pdf, str. 30

„Luxus se rozmáhá zarovno s chudobou a utrpením.
Luxury likewise breaks in apace upon you to set forward your poverty and misery.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 91
Zdroj: MORE, Thomas (ed. Henry Morley): Utopia. 1901 Cassell & Company Edition, 1901. Online: Project Guttenberg, https://www.gutenberg.org/files/2130/2130-h/2130-h.htm

„I think putting thieves to death is not lawful; and it is plain and obvious that it is absurd and of ill consequence to the commonwealth that a thief and a murderer should be equally punished“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Utopia (1516), Ch. 1 : Discourses of Raphael Hythloday, of the Best State of a Commonwealth
Kontext: I think putting thieves to death is not lawful; and it is plain and obvious that it is absurd and of ill consequence to the commonwealth that a thief and a murderer should be equally punished; for if a robber sees that his danger is the same if he is convicted of theft as if he were guilty of murder, this will naturally incite him to kill the person whom otherwise he would only have robbed; since, if the punishment is the same, there is more security, and less danger of discovery, when he that can best make it is put out of the way; so that terrifying thieves too much provokes them to cruelty.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci61
italský renesanční umělec
Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne103
francouzský spisovatel
Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský33
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog
Samuel Johnson foto
Samuel Johnson50
anglický spisovatel
John Donne foto
John Donne8
anglický básník
Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes37
anglický filozof
John Fletcher foto
John Fletcher7
anglický jakobínský dramatik
Thomas Fuller foto
Thomas Fuller19
anglický kněz a historik
Henry Fielding foto
Henry Fielding14
anglický romanopisec a dramatik
Daniel Defoe foto
Daniel Defoe5
anglický obchodník, spisovatel a novinář
Dnešní výročí
Josef Stalin foto
Josef Stalin23
sovětský politik 1879 - 1953
John Milton foto
John Milton14
anglický spisovatel, básník 1608 - 1674
Dmitrij Sergejevič Merežkovskij foto
Dmitrij Sergejevič Merežkovskij1
ruský prozaik, básník, náboženský myslitel a literární krit… 1865 - 1941
Ladislav Smoljak foto
Ladislav Smoljak6
český herec, humorista, pedagog, režisér a scenárista 1931 - 2010
Dalších 50 dnešních výročí
Podobní autoři
Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci61
italský renesanční umělec
Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne103
francouzský spisovatel
Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský33
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog
Samuel Johnson foto
Samuel Johnson50
anglický spisovatel
John Donne foto
John Donne8
anglický básník