František Tondra citáty

František Tondrafoto

1  0

František Tondra

Datum narození:4. červen 1936
Datum úmrtí:3. květen 2012

Mons. prof. ThDr. František Tondra byl emeritní biskup spišské diecéze a bývalý předseda Konference biskupů Slovenska.

Narodil se rodičům, otci Michalovi, který byl tesařem, a matce Veronice, rozené Chmelárové jako čtvrté z deseti dětí. V letech 1947–1951 navštěvoval Lidovou a měšťanskou školu v Spišských Vlaších. V letech 1951–1957 absolvoval jedenáctiletou střední školu v Spišské Nové Vsi. V letech 1954–1957 byl studentem Vysoké školy pedagogické v Bratislavě. V letech 1957–1962 studoval teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě.

Vysvěcen na kněze byl 1. července 1962. Svou pastorační činnost začal v Levoči 1. srpna 1962 jako kaplan. Od 1. listopadu 1963 byl přeložen do Hnilce, kde působil jako administrátor. Od 15. dubna 1970 byl v Zázrivé spolu se svým o 11 let mladším bratrem, kaplanem Michalem, jako administrátor. Dne 6. ledna 1978 získal doktorát teologie. Dne 1. září 1978 se stal asistentem na CMBF v Bratislavě. V této době se stal členem prorežimního Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. V roku 1983 z této organizace vystoupil. Od 15. října 1983 působí v Tvrdošíně. Profesorem morální teologie na CMBF v Bratislavě se stal 1. listopadu 1983. Od 1. května 1987 je farářem v Levoči. Proděkanem děkanátu Spišská Nová Ves se stal 1. února 1988. Papež Jan Pavel II. jej jmenoval 26. července 1989 biskupem. Jozef Tomko, kardinál Francesco Colasuono a arcibiskup, metropolita slovenský Ján Sokol provedli slavnostní konsekraci a František Tondra se stal v pořadí třináctým biskupem Spišské diecéze.

V roce 1990 obnovil, a 3. října 1995 otevřel kněžský seminář v Spišské Kapitule, kde přijal i bohoslovce z košické a rožnavské diecéze. Dne 7. června 1991 se stal předsedou Konference biskupů Slovenska. V roce 1994 ze zdravotních důvodů z této funkce rezignoval. Docentem morální teologie na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského byl habilitován 12. prosince 1993. Od 3. října 1994 se stává na období 5 let konzultorem Kongregace pro katolickou výchovu. Promulgoval nové členění diecéze. Jako první biskup Slovenska pozval na pastorační návštěvu Levoče papeže Jana Pavla II. Prezidentem Slovenské republiky byl dne 12. prosince 1997 jmenován profesorem v odboru teologie. V srpnu 2000 byl znovu zvolen za předsedou Konference biskupů Slovenska. Papež Benedikt XVI. přijal jeho zřeknutí se úřadu a za nástupce na biskupském stolci na Spiši jmenoval 4. srpna 2011 Mons. Štefana Sečku, dosud pomocného biskupa spišského a titulárního biskupa Sina.

Citáty František Tondra


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .