Tomáš Halík citáty

Tomáš Halík foto

36   45

Tomáš Halík

Datum narození: 1. červen 1948

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. je český katolický kněz, teolog, religionista a sociolog náboženství. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je farářem akademické farnosti, která sídlí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore – čestný papežský prelát, který nositele opravňuje užívat před jménem titul monsignore nebo prelát. V kruhu svých známých používal krycí jméno Kalypton.


„Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat jen toho, aby ho v krizi neoslepilo zoufalství, ztráta naděje.“

„Ti, kteří dokážou i v nestabilní společnosti založit rodinu, zachovat manželskou věrnost, zplodit a dobře vychovat děti a postarat se o staré rodiče, asi opravdu mohou být na co hrdí. “


„Žijeme v kultuře netrpělivosti.“

„Krize nejsou signálem k rezignaci, dokonce ani ne k pasivnímu "přetrpění", nýbrž výzvou k tvořivé reakci, nabídkou sestoupit hlouběji.“

„Jak vzniká blízkost? Tato otázka je jen jinou variantou té, kterou farizeové pokládali Ježíšovi: Kdo je můj bližní? Odpověď je táž: Ty se učiň bližním!“

„Končí novověká podoba náboženství; nekončí však víra, naděje a láska.“

„To, co nás (v Česku) obklopuje, není „ateismus“, ale spíš naprostá nevzdělanost v této oblasti, která je semeništěm předsudků, intolerance a naprosté nepřipravenosti orientovat se v jedné z velmi důležitých oblastí současného světa. “

„U Miloše Zemana mám pocit, že říká, co mu slina na jazyk přinese, a hlavně co lidé chtějí slyšet. Zejména jeho výroky na adresu islámu jsou krajně neuvážené a populistické.“


„Občas s nadsázkou říkám, že startem globalizace byla Ježíšova věta "Jděte do celého světa a učte všechny národy".“

„Rada, která mi pomohla: do čtyřiceti se drž se starými, od čtyřicítky s mladými.“

„Je to klasický humbuk českých médií, která si ve věci náboženství pletou kardinála s kardiakem a jehovisty s jezuity. “

„V lásce jsme nejvíce sami sebou. V lásce jsme lidští, nejvíce lidští.“


„Občasné zjištění, že člověk přijde nezávisle na něco, co někdo moudrý vymyslel před ním, poskytuje dokonale paradoxní směs uspokojení a frustrace, hrdosti a pokoření zároveň.“

„Ve Vatikánu vládne skutečná revoluce shora. Papež (František) na tom pracuje krok za krokem. Ultrakonzervativci odcházejí ze svých po léta udržovaných pozic a přicházejí lidé daleko otevřenější, kvalifikovanější.“

„Milovat Boha znamená být hluboce vděčný za dar života a projevovat tuto vděčnost svým životem, přisvědčovat svému osudu i tam, kde se vymyká mým plánům a očekáváním.“ Zdroj: TV Noe

„Největším protikladem víry není ateismus, ale pověra. Zralá víra nemá problém s vědeckou racionalitou, jejím protivníkem je pseudonáboženství.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .