Herodes Veliký citáty

Herodes Veliký foto
1   64

Herodes Veliký

Datum narození: 74 př. n. l.
Datum úmrtí: 3 př. n. l.
Další jména: Herodes I. Ukrutný

Herodes Veliký byl králem Judeje. Je znám především díky tomu, že nechal přestavět Jeruzalémský chrám. Herodes byl schopný vojevůdce a administrátor, spojenec Říma proti Parthům. Jeho krutý způsob vlády se přenesl do biblické tradice, která mu přisuzuje vyvraždění betlémských kojenců.

Citáty Herodes Veliký

Podobní autoři

Alexandr Veliký foto
Alexandr Veliký4
král Macedon
Šalamoun foto
Šalamoun133
izraelský král a syn Davida
Flavius Marcianus foto
Flavius Marcianus2
byzantský císař
Aristofanés foto
Aristofanés14
starověký řecký dramatik
Jan Zlatoústý foto
Jan Zlatoústý7
konstantinopolský arcibiskup
Lucius Apuleius foto
Lucius Apuleius13
latinský básník
Epiktétos foto
Epiktétos65
starověký filozof
Aischylos foto
Aischylos25
starověký aténský dramatik
Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus40
ústřední postava křesťanství
Dnešní výročí
Marcel Aymé foto
Marcel Aymé2
francouzský spisovatel 1902 - 1967
Jiří Wolker foto
Jiří Wolker24
český básník 1900 - 1924
Carl Orff foto
Carl Orff2
německý skladatel a pedagog 1895 - 1982
Henry Bordeaux foto
Henry Bordeaux7
francouzský spisovatel 1870 - 1963
Dalších 50 dnešních výročí
Podobní autoři
Alexandr Veliký foto
Alexandr Veliký4
král Macedon
Šalamoun foto
Šalamoun133
izraelský král a syn Davida
Flavius Marcianus foto
Flavius Marcianus2
byzantský císař
Aristofanés foto
Aristofanés14
starověký řecký dramatik
Jan Zlatoústý foto
Jan Zlatoústý7
konstantinopolský arcibiskup
x