Howard Phillips Lovecraft citáty

Howard Phillips Lovecraft foto

9   6

Howard Phillips Lovecraft

Datum narození: 20. srpen 1890
Datum úmrtí: 15. březen 1937
Další jména: Говард Лавкрафт

Howard Phillips Lovecraft byl americký básník, spisovatel, esejista a amatérský žurnalista věnující se literární tvorbě v oblasti fantasy, science fiction a především hororu, které kombinoval v tehdejším oblíbeném žánru „weird fiction“. Lovecraft se nicméně po celý život potýkal s finančními obtížemi, které řešíval ghostwritingem. Měl pověst výstředního samotáře, laskavého přítele i nesmírně sečtělého učence, jenž se zabýval rozsáhlým amatérským studiem astronomie, chemie, geologie, historie, filosofie, antropologie, literatury i architektury.

Lovecraft se proslavil především svými povídkami, pojednávajícími o mýtu Cthulhu, popisující podivné a temné síly, které obývaly Zemi milióny let před vznikem lidstva. Jeho tvorba je nesena v duchu tísnivého kosmického indiferentismu, který poukazuje na to, že realita je pouze křehká, iluzivní skořápka, dělící lidské vnímání od nesmírně bezútěšné a děsivé existence v chladném, lhostejném vesmíru. Odhalení, která hrdinové děl učiní, vedou často ke tragickému sestupu v šílenství. Krom toho je i autorem snového cyklu, jenž se vyznačuje velice květnatým a básnivým jazykem, vyobrazením krás lidských snů a mýtů. Jedním z nejznámějších motivů je však pradávná kniha Necronomicon od fiktivního arabského učence Abdula Alhazreda, jejíž promyšlená mystifikace vedla často k přesvědčení veřejnosti o jeho skutečné pravosti.

Ačkoli za svého života nebyl příliš čten a zemřel v chudobě, prostřednictvím hrstky svých přátel, kteří začali soustavně vydávat jeho dílo, se H. P. Lovecraft stal jedním z nejvlivnějších hororových autorů 20. století a průkopníkem moderního hororu.


„Nejstarší a nejsilnější emocí lidstva je strach, a nejstarším a nejsilnějším druhem strachu je strach z neznáma.“

„Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn! = Ve svém domě v R'lyehu mrtvý Cthulhu čeká a sní!“


„That is not dead which can eternal lie,
And with strange aeons even death may die.“

„Jednoho dne odhalí spojení našich dosud oddělených znalostí tak hrozivá zákoutí reality, a děsivou pozici lidstva v ní, že z toho odhalení buď všichni zešílíme, nebo utečeme od tohoto děsivého světla poznání do klidu a bezpečí nového věku temnoty...“

„Bádání v temné propasti je podle mně tím nejpronikavějším způsobem okouzlení.“

„Žijeme na poklidném ostrůvku nevědomosti uprostřed černých moří nekonečna a neočekává se, že se budeme vydávat daleko od břehů.“

„Mám za to, že tou nejmilosrdnější věcí na světě je neschopnost lidské mysli uvést do souvztažnosti veškerý svůj obsah.“

„Smrt je milosrdná, poněvadž z ní není cesty zpět. Leč ten, kdo se navrátil z nejhlubších komor noci vyčerpaný a vědoucí, nikdy už nedojde klidu.“


„Slyšel jsem ho, sedě na neznámém hřbitově v proláklině mezi rozpadajícími
se náhrobky, propadlými hroby zarostlými pýrem, v oblacích miazmatických par,
slyšel jsem ho z nejvnitřnějších hlubin oné otevřené hrobky, zatímco kolem
prokletého srpku měsíce tančily beztvaré stíny mrtvolné morbidity.“

„The appeal of the spectrally macabre is generally narrow because it demands from the reader a certain degree of imagination and a capacity for detachment from everyday life.“

„The world is indeed comic, but the joke is on mankind.“

„Pleasure to me is wonder—the unexplored, the unexpected, the thing that is hidden and the changeless thing that lurks behind superficial mutability.“


„The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown“ Supernatural Horror in Literature

„Almost nobody dances sober, unless they happen to be insane.“

„From even the greatest of horrors irony is seldom absent.“ Tales of H.P. Lovecraft

„That is not dead which can eternal lie,
And with strange aeons even death may die.“
The Nameless City

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .