Adam Smith citáty

Adam Smith foto

9   42

Adam Smith

Datum narození: 5. červen 1723
Datum úmrtí: 17. červenec 1790

Adam Smith byl skotský ekonom a filosof, zakladatel moderní ekonomie a představitel skotského osvícenství.„Ničemu se jedna vláda od druhé nenaučí rychleji než umění tahat z kapes lidí peníze.“

„Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.“


„Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni.“

„Člověk je živočich, který obchoduje.“

„Cítit hodně pro druhé a málo pro sebe, odstranit to sobecké v nás a dát průchod svým dobrotivým vlastnostem vytváří dokonalost lidské přirozenosti.“

„Krásný jsem pouze ve svém díle.“ o sobě

„Žádná společnost nemůže přece vzkvétat a být šťastna, žije-li velká většina jejích příslušníků v chudobě a bídě.“

„Neočekáváme, že svůj oběd dostaneme z dobré vůle řezníka, pivovarníka či pekaře, nýbrž v důsledku toho, že všichni jmenovaní sledují vlastní zájem.“


„Věda je účinná protilátky proti jedu nekritického nadšení a pověr.“

„The great source of both the misery and disorders of human life, seems to arise from over-rating the difference between one permanent situation and another. Avarice over-rates the difference between poverty and riches: ambition, that between a private and a public station: vain-glory, that between obscurity and extensive reputation. The person under the influence of any of those extravagant passions, is not only miserable in his actual situation, but is often disposed to disturb the peace of society, in order to arrive at that which he so foolishly admires. The slightest observation, however, might satisfy him, that, in all the ordinary situations of human life, a well-disposed mind may be equally calm, equally cheerful, and equally contented. Some of those situations may, no doubt, deserve to be preferred to others: but none of them can deserve to be pursued with that passionate ardour which drives us to violate the rules either of prudence or of justice; or to corrupt the future tranquillity of our minds, either by shame from the remembrance of our own folly, or by remorse from the horror of our own injustice.“ The Theory of Moral Sentiments

„Civil government, so far as it is instituted for the security of property, is in reality instituted for the defense of the rich against the poor, or of those who have some property against those who have none at all.“

„Science is the great antidote to the poison of enthusiasm and superstition.“ The Wealth of Nations


„The first thing you have to know is yourself. A man who knows himself can step outside himself and watch his own reactions like an observer.“ The Money Game

„It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities, but of their advantages“ An Inquiry into the Nature & Causes of the Wealth of Nations, Vol 1

„Never complain of that of which it is at all times in your power to rid yourself.“ The Theory Of Moral Sentiments

„The man whose whole life is spent in performing a few simple operations, of which the effects are perhaps always the same, or very nearly the same, has no occasion to exert his understanding or to exercise his invention in finding out expedients for removing difficulties which never occur. He naturally loses, therefore, the habit of such exertion, and generally becomes as stupid and ignorant as it is possible for a human creature to become.“ The Wealth of Nations

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .