Isaac Newton citáty

Isaac Newton foto

9   90

Isaac Newton

Datum narození: 4. leden 1643
Datum úmrtí: 20. březen 1727
Další jména: Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton byl anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva. Jeho publikace Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, vydaná v roce 1687, položila základy klasické mechaniky a dnes bývá řazena mezi nejdůležitější knihy v historii vědy. Newton v ní popisuje zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, které se na další tři staletí staly základem vědeckého pohledu na fyzický vesmír. Newton propojil Keplerovy zákony pohybu planet s vlastní teorií gravitace a dokázal, že pohyb předmětů na Zemi se řídí stejnými pravidly jako pohyb vesmírných těles. Tím smetl poslední pochyby o heliocentrismu a přispěl k vědecké revoluci.„Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrávalo najednou.“

„Jak jste dosáhl tolika geniálních objevů? Tím, že jsem o nich přemýšlel.“


„We build too many walls and not enough bridges.“

„V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách.“

„Dospěl-li jsem tak daleko, tedy jen dík tomu, že jsem stál na ramennou obrů.“

„Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...“

„Ani jeden veliký objev se nerodil bez smělého odhadu.“

„Hypotézy vytvářím, avšak hypotézám - ani svým vlastním - nevěřím do posledního písmene.“

„Člověk se musí rozhodnout buď nic nového nevytvořit, nebo se stát otrokem, aby nové obhájil.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .