Isaac Newton citáty

Isaac Newton foto

9   90

Isaac Newton

Datum narození: 4. leden 1643
Datum úmrtí: 20. březen 1727
Další jména: Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton byl anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva. Jeho publikace Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, vydaná v roce 1687, položila základy klasické mechaniky a dnes bývá řazena mezi nejdůležitější knihy v historii vědy. Newton v ní popisuje zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, které se na další tři staletí staly základem vědeckého pohledu na fyzický vesmír. Newton propojil Keplerovy zákony pohybu planet s vlastní teorií gravitace a dokázal, že pohyb předmětů na Zemi se řídí stejnými pravidly jako pohyb vesmírných těles. Tím smetl poslední pochyby o heliocentrismu a přispěl k vědecké revoluci.


„Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrávalo najednou.“

„Jak jste dosáhl tolika geniálních objevů? Tím, že jsem o nich přemýšlel.“


„We build too many walls and not enough bridges.“

„V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách.“

„Dospěl-li jsem tak daleko, tedy jen dík tomu, že jsem stál na ramennou obrů.“

„Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...“

„Ani jeden veliký objev se nerodil bez smělého odhadu.“

„Hypotézy vytvářím, avšak hypotézám - ani svým vlastním - nevěřím do posledního písmene.“


„Člověk se musí rozhodnout buď nic nového nevytvořit, nebo se stát otrokem, aby nové obhájil.“

„If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.“ The Correspondence Of Isaac Newton

„I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.“

„I can calculate the motion of heavenly bodies but not the madness of people.“


„Tact is the knack of making a point without making an enemy.“

„Nature is pleased with simplicity. And nature is no dummy“

„What we know is a drop, what we don't know is an ocean.“

„Gravity explains the motions of the planets, but it cannot explain who sets the planets in motion.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .