Jan Gebauer citáty

Jan Gebauerfoto

1  0

Jan Gebauer

Datum narození:8. říjen 1838
Datum úmrtí:25. květen 1907

Jan Gebauer byl významný český bohemista, ve své době přední český vědec a dodnes jeden z nejuznávanějších českých jazykovědců. Jeho vědecká práce byla výrazně ovlivněna pozitivismem, byl představitelem tzv. mladogramatismu, který se zabýval zkoumáním jazyka toliko z hlediska diachronního, současný stav nebyl brán vůbec v potaz. V roce 1902 vydal příručku Pravidel hledících k českému pravopisu a tvarosloví, předchůdce dnešních Pravidel českého pravopisu.

Citáty Jan GebauerPodobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .