ľudovít Velislav Štúr citáty

ľudovít Velislav Štúr foto

21   8

ľudovít Velislav Štúr

Datum narození: 28. říjen 1815
Datum úmrtí: 12. leden 1856

Ľudovít Štúr, plným jménem Ludevít Velislav Štúr, byl nejvýznamnější představitel slovenského národního života v polovině 19. století. Byl poslancem uherského sněmu za město Zvolen v letech 1848-1849, kodifikátorem současné spisovné slovenštiny založené na středoslovenských nářečích , jedním z hlavních aktérů Slovenského povstání v letech 1848-1849, politikem, jazykovědcem, učitelem, spisovatelem a novinářem.


„Člověk, který k osobnosti neprišel, je dítě.“

„Člověk, ktorý k osobnosti neprišiel, je dieťa.“


„Vyučovanie má srdce ušľachtiť, myseľ osvietiť, člověka do života a světa pripraviť.“

„Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.“

„Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený.“

„Hádka, v čase potrebnom a primeranom začatá a vedená, nie je nič zlého a nešťastného.“

„Každá báseň je obraz svojho spôsobu.“

„My chceme slobodu; to je náš cieľ a svätá túžba.“


„Hnusota je len lenivieť a hlivieť.“

„V boji sa sily trú, skusujú, oživotnievajú.“

„Symbol spojenia nášho je reč národa, heslo našej vôle života.“

„S materiálnym dobrobytom národa je aj život duchovný najužšie spojený.“


„Podliaci by sme boli, keby sme všetko, čo môžeme, za nášho muža neurobili.“

„Napomáhať celku, veci obecnej, je nielen pekné, ale je spojené aj s osohom každého.“

„Každý je sám sebe najbližší.“

„Čím väčší, znamenitejší duchovia u ktoréhokoľvek národa povstali, tým krajšia, jadrnejšia, čistejšia, uloženejšia bola ich reč.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .