ľudovít Velislav Štúr citáty

ľudovít Velislav Štúr foto

21   8

ľudovít Velislav Štúr

Datum narození: 28. říjen 1815
Datum úmrtí: 12. leden 1856

Ľudovít Štúr, plným jménem Ludevít Velislav Štúr, byl nejvýznamnější představitel slovenského národního života v polovině 19. století. Byl poslancem uherského sněmu za město Zvolen v letech 1848-1849, kodifikátorem současné spisovné slovenštiny založené na středoslovenských nářečích , jedním z hlavních aktérů Slovenského povstání v letech 1848-1849, politikem, jazykovědcem, učitelem, spisovatelem a novinářem.

Citáty ľudovít Velislav Štúr


„Člověk, který k osobnosti neprišel, je dítě.“

„Člověk, ktorý k osobnosti neprišiel, je dieťa.“


„Vyučovanie má srdce ušľachtiť, myseľ osvietiť, člověka do života a světa pripraviť.“

„Menej troviť, viacej tvoriť.“

„Čím väčší, znamenitejší duchovia u ktoréhokoľvek národa povstali, tým krajšia, jadrnejšia, čistejšia, uloženejšia bola ich reč.“

„Každý je sám sebe najbližší.“

„Napomáhať celku, veci obecnej, je nielen pekné, ale je spojené aj s osohom každého.“

„Podliaci by sme boli, keby sme všetko, čo môžeme, za nášho muža neurobili.“


„S materiálnym dobrobytom národa je aj život duchovný najužšie spojený.“

„Symbol spojenia nášho je reč národa, heslo našej vôle života.“

„V boji sa sily trú, skusujú, oživotnievajú.“

„Hnusota je len lenivieť a hlivieť.“


„My chceme slobodu; to je náš cieľ a svätá túžba.“

„Každá báseň je obraz svojho spôsobu.“

„Hádka, v čase potrebnom a primeranom začatá a vedená, nie je nič zlého a nešťastného.“

„Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .