Karel Havlíček Borovský citáty

Karel Havlíček Borovský foto

44   296

Karel Havlíček Borovský

Datum narození: 31. říjen 1821
Datum úmrtí: 29. červenec 1856

Karel Havlíček Borovský, pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček, byl český básník, novinář, ekonom a politik. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky pak patří k tzv. 2. generaci národních buditelů.


„Prospěšná bývá rada jen v jednom případě - když jde Pokora k Moudrosti pro radu.“

„Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého.“


„Poctivému hrozí jenom hlad, zloději zas jenom šibenice. Český literát má trampot více, jemu hrozí hlad i šibenice.“

„Co sám nerad, nečiň jiným, pravil kantor žáku kdesi, tahaje ho za pačesy.“

„Nečinně se chovat, je nazpět jít.“

„Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu naleznul.“

„Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit.“

„Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje a víra.“


„Tak to chodí na tom světě
každou chvíli jinák,
dneska ctí tě za svatého,
zítra budeš sviňák.“

„Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše.“

„Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.“

„Nechoď, Vašku, s pány na led,
mnohý příklad známe,
že pán sklouzne
a sedlák si za něj nohy zláme.“


„Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl? Kdo tedy se chce ujímati lidu, musí k tomu míti jiné a vyšší pohnutky nežli vděčnost a odměnu od něho: ve zdaru svého díla, ve svém srdci a ve vděčném přátelském uznání malého počtu svých stejně smýšlejících musí hledati jedinou odměnu, nechce-li býti brzy zklamán.“

„Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.“

„Taškář je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává, co sám nevěří.“

„Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .