Jan Viklef citáty

Jan Viklef foto

5   6

Jan Viklef

Datum narození: 1320
Datum úmrtí: 31. prosinec 1384

John Wycliffe, v češtině znám jako Jan Viklef, byl anglický teolog na Oxfordské univerzitě a propagátor reforem římskokatolické církve. Z jeho popudu vznikl první anglický překlad Bible, není ovšem jisté, zda se sám do jejího překládání zapojil. Je považován za předchůdce protestantské reformace. Jeho spisy přiváželi do Čech pražští univerzitáni, mezi nimiž vynikal Jeroným Pražský.


„Všechno záleží na tom, klademe-li pravdu na první místo nebo na druhé.“

„Doufám, že nakonec pravda zvítězí.“


„Viklef rád opakoval slova sv. Augustina: „Kdykoliv mne zpěv uchvátí více než to, co je zpíváno, pokaždé poznávám, že se dopouštím těžké chyby."“

„"Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu názor, odůvodněný lépe, věda, že to, co víme, je zcela nepatrným zlomkem toho, co nevíme."“ 1410 podle Jana Viklefa Mistr Jan Hus

„Každý člověk má přirozeně stvořenou moc, podle níž by mohl vládnout celému světu, ale z této moci neplyne právo na vládu.“ De civili dominio I, 1375

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .