„Která že je největší z lidských ctností? Čekat, čekat a zase čekat. Toť ctnost všech ctností, umění všech umění, tajemství všech tajemství.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Jaromír John foto
Jaromír John46
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 - 1952

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
Franz Kafka foto

„Zahálka je počátkem všech neřestí, korunou všech ctností.“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

Vitaliano Brancati foto
Maxmilián Kolbe foto

„Pokora – základ všech ctností v Marii…“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

François de La  Rochefoucauld foto
Stefan Andres foto

„Spravedlnosť jest královna všech ctností, však to jest nejspravedlivěji, odplaty za spravedlivosť nehledati.“

—  Brikcí z Licka český právník 1488 - 1543

Zdroj: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 339]

Hermann Hesse foto
Valeriu Butulescu foto
George Bernard Shaw foto
Claude Adrien Helvétius foto
Plútarchos foto
George Bernard Shaw foto
Marcus Tullius Cicero foto
Benjamin Franklin foto

„Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečným.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

„Není třeba mnoha přesvědčivých slov, abychom si uvědomili, že tajemství existuje, že jsme tajemstvím obklopeni ze všech stran.“

—  Nikolaj Arseňjev ruský básník 1888 - 1977

Zdroj: [2012, Slovník křesťanských mystiků, Karmelitánské nakladatelství, 1, 660, 978-80-7195-198-8]

Francis Bacon foto
Mark Twain foto
Carl Gustav Jung foto

Související témata