Jean Paul Marat citáty

Jean Paul Marat foto

5   59

Jean Paul Marat

Datum narození: 24. květen 1743
Datum úmrtí: 13. červenec 1793

Jean-Paul Marat byl francouzský politik, lékař a publicista. Patřil mezi francouzské jakobíny, kde působil coby jejich předseda.„Aby se čelilo skrytým cestám korupce, je důležité, aby voliči využívali svého práva odvolat poslance, který by trvale zanedbával zájmy vlasti, a žádat potrestání poslance, který by zneužil jejich důvěry.“

„Chudým chybí vše a nikdo jim nepřijde na pomoc. Bohatým nechybí nic a každý spěchá, aby jim sloužil.“


„Z pouhých potřeb člověka vyplývají jeho práva.“

„Protože jsou vojáci určeni k tomu, aby jednali proti vlasti, když nadejde vhodná chvíle, jsou vzdalováni styku s občany, jsou nuceni žít mezi sebou, jsou podrobeni kasárenskému způsobu života a je v nich vyvoláván odpor ke každému nevojenskému stavu... Poněvadž si zvykli pohrdat občanem, čekají na okamžik, aby ho utlačili: občan je vystaven všem jejich násilnostem a oni jsou stále připraveni vrhnout se na tu část národa, která by se chtěla vzbouřit.“

„Dějiny by měly oslavovat u vladařů pouze umírněnost, moudrost, důslednost při zachovávání zákonů, snahu povznést stát, péči o blaho národů. Nejčastěji však slaví jen násilné činy, okrášlené honosnými jmény.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .