Jean Paul Marat citáty

Jean Paul Marat foto

5   60

Jean Paul Marat

Datum narození: 24. květen 1743
Datum úmrtí: 13. červenec 1793

Jean-Paul Marat byl francouzský politik, lékař a publicista. Patřil mezi francouzské jakobíny, kde působil coby jejich předseda.

Citáty Jean Paul Marat


„Aby se čelilo skrytým cestám korupce, je důležité, aby voliči využívali svého práva odvolat poslance, který by trvale zanedbával zájmy vlasti, a žádat potrestání poslance, který by zneužil jejich důvěry.“

„Chudým chybí vše a nikdo jim nepřijde na pomoc. Bohatým nechybí nic a každý spěchá, aby jim sloužil.“


„Z pouhých potřeb člověka vyplývají jeho práva.“

„Protože jsou vojáci určeni k tomu, aby jednali proti vlasti, když nadejde vhodná chvíle, jsou vzdalováni styku s občany, jsou nuceni žít mezi sebou, jsou podrobeni kasárenskému způsobu života a je v nich vyvoláván odpor ke každému nevojenskému stavu... Poněvadž si zvykli pohrdat občanem, čekají na okamžik, aby ho utlačili: občan je vystaven všem jejich násilnostem a oni jsou stále připraveni vrhnout se na tu část národa, která by se chtěla vzbouřit.“

„Dějiny by měly oslavovat u vladařů pouze umírněnost, moudrost, důslednost při zachovávání zákonů, snahu povznést stát, péči o blaho národů. Nejčastěji však slaví jen násilné činy, okrášlené honosnými jmény.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .