Jiří Sádlo citáty

1   0

Jiří Sádlo

Datum narození: 19. prosinec 1958

RNDr. Jiří Sádlo, CSc., , je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii. Zabývá se také cenogenezí, relikty a neofyty, dynamikou krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v současnosti působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích.

Kromě úzce odborných textů je spoluautorem knih Biologie krajiny a Krajina a revoluce a eseje Krajina jako interpretovaný text.

Okrajově se zabývá i uměleckou tvorbou. Své deníkové postřehy, inspirované především proměnami krajiny a přírody během roku, vydal knižně pod názvem Prázdná země – listopadová část roku .

Citáty Jiří Sádlo


Jiří Sádlo1
český botanik a spisovatel 1958

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.